4 ventilationstips

4 ventilationstips

4 ventilationstips

En väl underhållen ventilationsanläggning håller längre. Ofta tänker man inte så mycket på ventilationen när den fungerar, men om den inte fungerar kan lukt och fuktproblem märkas, klimatet inne blir sämre och energikostnaderna ökar. Det finns fyra enkla underhållstips som har stor betydelse;

  1. Byt filter regelbundet, en gång per år är vår rekommendation.
  2. Rensa till- och frånluftskanaler, annars blir luftflödet lägre vilket leder till en sämre driftsekonomi.
  3. Se till att rätt temperatur är inställt i reglercentralen, det brukar normalt ligga på 20-21 grader.
  4. Reducera luftflödet när kontor och industrilokaler inte används, det brukar spara energi.

Förutsättningarna för en energieffektiv ventilationsanläggning sätts vid dimensionering av kanalsystem, val av fläktar, av styr- och reglerfunktioner. Det finns mycket man kan göra för att få en energieffektiv ventilationsanläggning och sänka energikostnaderna. Är du intresserad av att veta mer, hör bara av dig.

Referenser

OREX byter kylrum

Orex betyder aptit på grekiska och företaget som ligger i Staffanstorp är grossist till... Läs mer

Riktlinjer covid-19

Riktlinjer%20covid-19

Riktlinjer och åtgärder för att förhindra smittspridning av coronavirus och sjukdomen covid-19.

Riktlinjer uppdaterade 2020-11-09