Allt ljus på nya polisskolan i Malmö

Nya Polishögskolan i Malmö

Allt ljus på nya polisskolan i Malmö

Visst känner vi alla en stolthet över att vi fått en polisutbildning i Malmö och Wihlborgs lokaler på Östra Varvsgatan imponerar. Malmö universitet tecknade ett tioårigt avtal med Wihlborgs om 9000 kvm i Kranen 2 i Dockan 2018 och driver nu polisutbildningen i de nya lokalerna. Utmärkande är alla de praktiska övningslokalerna som ska förbereda poliseleverna på bästa sätt.

Ombyggnaden av fastigheten har varit intressant, men också utmanande med tanke på att vi hade snäva tidsramar och vi byggde samtidigt som vi ritade. Vår roll i byggprojektet har omfattat alla elinstallationer där vårt dotterbolag El Fastighetsservice Syd AB (Elfast) innehaft el-entreprenaden.

I etapp 1 som löpte från januari fram till invigningen i september 2019, installerade vi all el i lärosalar, som bland annat innehöll träningslokaler, övningslägenheter, en övningspub för polisrazzior och en övningsbutik. Vi installerade brandlarm och filtrering av krutrök till Sveriges modernaste skjutbana som även har återvinning av kulor. Styrinstallationer för ventilation i hela byggnaden ombesörjde Nordomatic AB.

I etapp 2, från september till december 2019, har vi arbetat med bland annat elinstallationer till gym, tentasalar och all ytterbelysning.

Projektet är nu klart för vår del och nu lyser det överallt. Vi vill passa på att önska alla elever stort lycka till!

Referenser

334 solpaneler och sänkt CO2 avtryck på VA SYDs reningsverk

VA SYD ansvarar för vatten och avlopp i fem skånska kommuner, bland annat i Malmö och Lund. När... Läs mer