Allt ljus på nya polisskolan i Malmö

Nya Polishögskolan i Malmö

Allt ljus på nya polisskolan i Malmö

Visst känner vi alla en stolthet över att vi fått en polisutbildning i Malmö och Wihlborgs lokaler på Östra Varvsgatan imponerar. Malmö universitet tecknade ett tioårigt avtal med Wihlborgs om 9000 kvm i Kranen 2 i Dockan 2018 och driver nu polisutbildningen i de nya lokalerna. Utmärkande är alla de praktiska övningslokalerna som ska förbereda poliseleverna på bästa sätt.

Ombyggnaden av fastigheten har varit intressant, men också utmanande med tanke på att vi hade snäva tidsramar och vi byggde samtidigt som vi ritade. Vår roll i byggprojektet har omfattat alla elinstallationer där vårt dotterbolag El Fastighetsservice Syd AB (Elfast) innehaft el-entreprenaden.

I etapp 1 som löpte från januari fram till invigningen i september 2019, installerade vi all el i lärosalar, som bland annat innehöll träningslokaler, övningslägenheter, en övningspub för polisrazzior och en övningsbutik. Vi installerade brandlarm och filtrering av krutrök till Sveriges modernaste skjutbana som även har återvinning av kulor. Styrinstallationer för ventilation i hela byggnaden ombesörjde Nordomatic AB.

I etapp 2, från september till december 2019, har vi arbetat med bland annat elinstallationer till gym, tentasalar och all ytterbelysning.

Projektet är nu klart för vår del och nu lyser det överallt. Vi vill passa på att önska alla elever stort lycka till!

Referenser

Malmö Stadsfastigheter, Funktionsavtal

Klimatkyl har ett funktionsserviceavtal, avseende kylutrustning inom Malmö kommun, med Malmö... Läs mer

Riktlinjer covid-19

Riktlinjer och åtgärder för att förhindra smittspridning av coronavirus och sjukdomen covid-19.