Med över 100 år av utveckling och erfarenhet inom bygg- och installationsbranschen har vi inom ARE-koncernen en mycket viktig roll i Sveriges hållbarhetsarbete.
Med över 100 år av utveckling och erfarenhet inom bygg- och installationsbranschen har vi inom ARE-koncernen en mycket viktig roll i Sveriges hållbarhetsarbete.

ARE lanserar hållbarhetsprogram – en viktig pusselbit i Sveriges hållbarhetsarbete

Hållbarhet är vår tids viktigaste samhällsfråga. För att människor ska leva gott och må bra, samtidigt som vi respekterar de planetära gränserna, behöver vi arbeta mot såväl sociala och miljömässiga som ekonomiska mål. Med över 100 år av utveckling och erfarenhet inom bygg- och installationsbranschen har vi inom ARE-koncernen en mycket viktig roll i Sveriges hållbarhetsarbete.

2015 antog världens stats- och regeringschefer en ny utvecklingsagenda och 17 globala mål för hållbar utveckling. För Sveriges del har regeringen tagit fram en handlingsplan som ska underlätta för alla samhällsaktörer att bidra till de globala målen och omställningen till ett hållbart samhälle.

- Nu lanserar ARE i Sverige ett program som är utvecklat gemensamt för Sverige och Finland för perioden 2022–2025. Tillsammans har vi inom ARE-koncernen stora möjligheter att bidra till att förbättra samhällets energieffektivitet och på så sätt bidra till ett mer hållbart samhälle, säger Jonas Granzell, vd för ARE Sverige.

AREs hållbarhetsprogram har utarbetats i en arbetsgrupp med representanter från olika yrkesgrupper och affärsområden inom ARE i såväl Sverige som Finland. Vi har även involverat våra kunder, medarbetare, ägare och partners i arbetet. Arbetet har tydliggjort vilka områden som vårt hållbarhetsprogram kommer att ha fokus på.

- Vårt mål är att bygga in hållbarhet i vardagen och därmed skapa förutsättningar för hållbara val och ett hållbart agerande genom hela värdekedjan – varje dag. I Sverige har vi kopplat de globala målen till våra affärsplaner för att få hållbarhet som en naturlig del i verksamhetens mål och handlingsplaner. I vårt hållbarhetsarbete är kundperspektivet viktigt då vi även kan bidra till att hjälpa våra kunder att uppnå sina hållbarhetsmål, säger Jonas Granzell.

AREs hållbarhetsprogram tar sin utgångspunkt i det som är grunden i allt ARE gör - ansvar. Socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar ingår i vår strategi och genomsyrar hela vår verksamhet. Vårt hållbarhetsprogram har tre fokusområden:

Socialt ansvar – tillsammans och säkert med våra kompetenta medarbetare

• Våra kunniga och engagerade medarbetare är nyckeln till vår framgång. Vi ger vår personal rätt förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och ständig utveckling. Vi skapar en hållbar och inkluderande arbetsplats som värdesätter öppenhet och mångfald. Vi har nolltolerans gentemot rasism och trakasserier. Tillsammans skapar vi branschens mest attraktiva arbetsplats inom hållbart samhällsbyggande.

Miljöansvar – våra energieffektiva lösningar och tjänster är avgörande

• Vi satsar löpande på utveckling av smarta fastigheter med låga utsläpp och erbjuder energieffektiva tjänster och lösningar som hjälper våra kunder att nå sina miljömål under hela fastighetens livscykel. Vi strävar också efter att minimera miljöpåverkan från vår egen verksamhet.

Ekonomiskt ansvar – pålitligt, lönsamt och hållbart

• Vi strävar efter hållbar och lönsam ekonomisk tillväxt. Vi driver verksamheten så effektivt och produktivt som möjligt utan att kompromissa med kvaliteten. Vi har nolltolerans gentemot alla former av oegentligheter och är en pålitlig partner som håller vad vi lovar.

I ARE Sverige ingår Kungälvs Rörläggeri med Inter El och Climat80 Gruppen som omfattar Climat80, Climat80 Entreprenad, Elfast, Klimatkyl, Lunds Värme & Sanitet och Stjernfeldts VVS.

Våra affärsområden är ventilation, vs, el, kyla, automation och fastighetsservice. I nära samarbeten med våra kunder hittar vi de bästa lösningarna, oberoende av om det är frågan om ett kontor, ett köpcentrum, ett hotell, ett sjukhus, en bostadsfastighet eller en industrianläggning.

ARE är ett finskt familjeföretag som har över 100 års erfarenhet inom bygg- och installationsbranschen och erbjuder tjänster under hela fastighetens livscykel. ARE-koncernens högre syfte är att bidra till ett hållbart samhälle genom installationer som utvecklar framtidens hållbara och flexibla fastigheter. Totalt har koncernen 3 300 anställda i Sverige och Finland och en total omsättning på cirka 460 miljoner euro. ARE Group är en del av Conficap-koncernen.