Arebolaget Climat80 bygger en solcellspark med 4254 solpaneler – till nytta för Castellums kommande hyresgäster

Lokalerna är perfekt anpassade för företag inom lager och logistik med 12 meters bygghöjd, bra rangerytor, lasthus och markportar. Det mindre husets fasad är inspirerad av korsvirke, den stora byggnaden får en varm bronston. Bild: Krok & Tjäder
pressrelease

Arebolaget Climat80 bygger en solcellspark med 4254 solpaneler – till nytta för Castellums kommande hyresgäster

I slutet av maj startar Climat80 monteringen av solpanelerna som kommer att täcka taken på Castellums nya logistikfastigheter i Helsingborg. Det har snart gått ett år sedan energiavdelningen startade projekteringen.

Projektet som helhet omfattar nyproduktion av två logistikanläggningar med en total yta motsvarande cirka 20 000 kvm uppdelat på två moderna byggnader för logistik och lager. Byggnaderna ska uppföras med miljöcertifieringen Miljöbyggnad Silver.

Climat80 Entreprenad AB tecknade avtal med Castellum sommaren 2021 och arbetar nu i samverkan med Serneke, och tillsammans med Bengt Dahlgren, med att uppföra två logistikanläggningar på fastigheten Drevet 1 i Långeberga industriområde i Helsingborg. De teknikområden som involverar Climat80 utöver energi är vs, ventilation, el, automation och sprinkler.

Solcellsparken har konstruerats av Climat80´s ingenjörer utifrån Castellums riktlinjer och Climat80 installerar solcellerna med egen personal. Anläggningen är stor och kommer att bestå av 4254 solpaneler. Att montera och få panelerna på plats kommer att ta cirka åtta veckor.

- Det är en nybyggnation där energiberäkningen görs utan att vi egentligen har kännedom om vilka hyresgästerna blir. Vi gör därför simuleringar och antaganden baserat på tidigare projekt och erfarenheter, och våra beräkningar brukar ligga nära framtida verklig förbrukning, säger Martin Fröborg, energiingenjör på Climat80.

Climat80 Energi har varit med från projektering fram till färdig lösning, vilket ger både oss och beställaren en bra helhet. Lösningen med solceller kommer att komma hyresgästerna till nytta, säger Tomas Johansson, energiingenjör på Climat80.

Läget är logistiskt fördelaktigt och ligger på ett kommunikationsnära läge utmed E6 och E4. Några av fördelarna utöver det logistiska läget är den låga energianvändningen tack vare solcellsinstallation på taken, effektivt disponerade lagerytor och genomtänkta sociala ytor och utomhusmiljöer.

Besiktning blir under tredje kvartalet och båda fastigheterna kommer att stå klara för inflyttning i oktober 2022.

I Are Sverige AB ingår Climat80 AB och Kungälvs Rörläggeri AB. Totalt har Are Sverige 700 anställda och omsätter ca 1,3 miljarder svenska kronor. Koncernen är indelad i två övergripande verksamhetsinriktningar, entreprenad och service. Entreprenad avser byggprojekt inom nyproduktion, ombyggnad och renovering. Service omfattar underhåll och teknisk service inom alla våra teknikområden.

Våra teknikområden är projektering, ventilation, värme och sanitet, kyla, el, automation, sanering, energi och fastighetsförvaltning. Vi arbetar nära våra kunder i syfte att hitta de bästa lösningarna, oberoende av om det är frågan om ett kontor, ett köpcentrum, ett hotell, ett sjukhus, en bostadsfastighet eller en industrianläggning.

Are är ett finskt familjeföretag, en trygg och långsiktig fastighetpartner som funnits i över 100 år och erbjuder tjänster under hela fastighetens livscykel, från den initiala byggfasen till renovering, underhåll, service och fastighetsförvaltning. Are Group har totalt 3300 anställda i Sverige och Finland och omsätter ca 5 miljarder svenska kronor. Vi är en del av Conficap-koncernen.

Referenser

Kylsystem hos SydGrönt i Landskrona

Det område som vi arbetat med under decennier är installationer och anläggningar som tar hänsyn... Läs mer