Stadshallen i Lund

Avtalet för genomförande av Stadshallen i Lund är klart!

Under snart två år har Climat80 Gruppen tillsammans med Byggnadsfirman Otto Magnusson undersökt, rivit, projekterat och studerat Claes Anselms fantastiska byggnadsverk Stadshallen i Lund. Tillsammans med arkitekt och projektledare från Lunds kommun har underlag för det fortsatta arbetet tagits fram. Nu blir det äntligen dags att varsamt skrida till verket och skapa den varsamma tidsresa som det unika byggnadsverket förtjänar.

Under de kommande 18-21 månaderna kommer Stadshallen att genomgå en total modernisering av bland annat installationer. På mindre än 2 år föryngras tekniken i huset med 60 år när belysning, värme, kyla, återvinning och ventilation anpassas till dagens krav på brandsäkerhet, ljudnivåer och luftkvalitet. De nya systemen, som i huvudsak kommer att ligga dolda i konstruktionen kommer att lyfta upplevelserna för de som efter invigningen besöker och använder Stadshallen. De nya installationerna har kompletterats för att möta dagens krav på värmeåtervinning, energiförbrukning samt på utrymning och säkerhet.

Målet med den omfattande renoveringen är att utveckla och skapa tillgängliga ytor för Lundaborna och, som Lunds kommun uttryckt det så vacker, ta Stadshallen från Finrum till Vardagsrum. Ett sätt att signalera att platsen blir en viktig mötesplats för många fler i framtiden.

Byggnadstekniskt är Anselms hus ett helt unikt verk, en blandning mellan byggnadsverk och konstverk. Väggar, fönster, balkar och pelare har alla en funktion och var mycket moderna när Stadshallen uppfördes på 1960-talet.

Stadshallen är dock allt annat än tidstypisk, vilket bland annat syns på omsorgen i alla detaljer – från trappor till lamphållare och ventilationssystem – där det mesta kommer från Klas Anshelms eget skrivbord. Vi på Climat80 är mycket glada och stolta över det förtroende vi fått av Byggnadsfirman Otto Magnusson och Lundafastigheter att gemensamt förädla denna unika Stadshall i centrala Lund.

– Att byta ut alla tekniska installationer och ta hänsyn till kulturvärdet, samtidigt sammanfläta och anpassa har sina utmaningar. I nära samarbetet mellan arkitekt, projektledare från Lundafastigheter, projektörer och oss som entreprenörer är en förutsättning för att lyckas. – Anders Welander, Projektering och Installationssamordnare, Climat80 AB.

– Vi på Climat80 är mycket glada och stolta över det förtroende vi fått av Byggnadsfirman Otto Magnusson och Lundafastigheter, att gemensamt förädla denna unika Stadshall i centrala Lund  – Thomas Sjöberg, vd på Climat80.

Två välkända bolag i samarbete. Climat80 utför alla tekniska installationer på uppdrag åt Byggnadsfirman Otto Magnusson.

Följ utvecklingen av Stadshallen på Facebook.

https://www.facebook.com/lundsstadshall/

https://www.lund.se/stadshallen/nya-stadshallen/


 

I ARE Sverige ingår Kungälvs Rörläggeri med Inter El och Climat80 Gruppen som omfattar Climat80, Climat80 Entreprenad, Elfast, Klimatkyl, Lunds Värme & Sanitet och Stjernfeldts VVS.

Våra affärsområden är ventilation, vs, el, kyla, automation och fastighetsservice. I nära samarbeten med våra kunder hittar vi de bästa lösningarna, oberoende av om det är frågan om ett kontor, ett köpcentrum, ett hotell, ett sjukhus, en bostadsfastighet eller en industrianläggning.

ARE är ett finskt familjeföretag som har över 100 års erfarenhet inom bygg- och installationsbranschen och erbjuder tjänster under hela fastighetens livscykel. ARE-koncernens högre syfte är att bidra till ett hållbart samhälle genom installationer som utvecklar framtidens hållbara och flexibla fastigheter. Totalt har koncernen 3 300 anställda i Sverige och Finland och en total omsättning på cirka 460 miljoner euro. ARE Group är en del av Conficap-koncernen.