Bulltoftabanan halkar in på solceller

Bulltoftabanan halkar in på solceller

Många är vi som övat halkkörning och gått riskutbildningar på Bulltoftabanan i Malmö och det går åt mycket el för att hålla pumparna med vatten igång. En lösning för att hålla nere energikostnaderna togs fram av Climat80 Energi och nu har 122 solpaneler installerats, inte på taket som ofta används, utan här passade det bättre att installera panelerna på markstativ. Installationen blir väldigt effektiv eftersom halkbanan använder el under de timmar som solen är uppe och solcellerna kan då producera el som används direkt i verksamheten. Anläggningen kommer totalt att producera ca 35 900 kWh/år, ca 22 000 kWh/år kommer att kunna användas direkt i verksamheten och ca 13 900 kWh/år kan säljas vidare till elnätet. Installationen innebär att Bulltoftabanan minskar sitt klimatavtryck med ca 5,5 ton koldioxid om året. En installation som går i linje med verksamhetens löpande miljöarbete för att minska sitt avtryck på miljön. Anläggningen har anpassats efter verksamhetens behov och investeringen har en positiv påverkan på lönsamheten.

I ARE Sverige ingår Kungälvs Rörläggeri med Inter El och Climat80 Gruppen som omfattar Climat80, Climat80 Entreprenad, Elfast, Klimatkyl, Lunds Värme & Sanitet och Stjernfeldts VVS.

Våra affärsområden är ventilation, vs, el, kyla, automation och fastighetsservice. I nära samarbeten med våra kunder hittar vi de bästa lösningarna, oberoende av om det är frågan om ett kontor, ett köpcentrum, ett hotell, ett sjukhus, en bostadsfastighet eller en industrianläggning.

ARE är ett finskt familjeföretag som har över 100 års erfarenhet inom bygg- och installationsbranschen och erbjuder tjänster under hela fastighetens livscykel. ARE-koncernens högre syfte är att bidra till ett hållbart samhälle genom installationer som utvecklar framtidens hållbara och flexibla fastigheter. Totalt har koncernen 3 300 anställda i Sverige och Finland och en total omsättning på cirka 460 miljoner euro. ARE Group är en del av Conficap-koncernen.