Clifa och Sanpro fusioneras med Climat80. Nytt namn. Nya möjligheter.

Clifa och Sanpro fusioneras med Climat80. Nytt namn. Nya möjligheter.

Clifa och Sanpro fusioneras med Climat80. Nytt namn. Nya möjligheter.

Clifa Service AB och Sanpro AB har i flera år varit helägda dotterbolag inom Climat80 AB. Från den 23 november 2020 fusioneras bolagen med Climat80 AB och blir egna teknikområden inom vårt sammanlagda tjänsteerbjudande under namnet Climat80.

Vi utvecklar ständigt vårt erbjudande som en trygg och långsiktig fastighetspartner inom ventilation, värme och sanitet, kyla, el, automation, sanering, energi och fastighetsservice. Som existerande kund hos Clifa och Sanpro kommer du att fortsätta ha kontakt med de personer hos oss som du redan lärt känna. Samma service, samma engagemang och kunnande. Men en del annat kommer att förändras.

- Vi får nu ännu närmare kontaktvägar inom Climat80 och vi hoppas att ännu fler kunder upptäcker vårt starka helhetserbjudande som fastighetspartner. Genom fusionen utvecklar vi samarbetet mellan våra olika teknikområden och kan skapa ännu bättre service och lösningar för våra kunder, berättar Thomas Sjöberg, koncernchef på Climat80.

För dig som har kontaktuppgifter till Clifa och Sanpro, kan du behöva uppdatera mejladresser från @clifa.se och @sanpro.se till förnamn.efternamn@climat80.se

Varma hälsningar från oss på Climat80!

Våra uppgifter
Climat80 AB
Box 9013
SE-200 39 Malmö

Org.nr: 556224–0662
Bankgiro: 861–3291

Referenser

334 solpaneler och sänkt CO2 avtryck på VA SYDs reningsverk

VA SYD ansvarar för vatten och avlopp i fem skånska kommuner, bland annat i Malmö och Lund. När... Läs mer