Climat80 Entreprenads spännande projekt

The stage is set, White – Lunds Stadshall
Bild: The stage is set, White – Lunds Stadshall

Climat80 Entreprenads spännande projekt

Catena är ett fastighetsbolag som utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. Under två års tid har vi varit engagerade i Catena Gruppens olika projekt i flera etapper ute på Toftanäs i Malmö. Nu senast gällde byggproduktionen ett multilager på 16 000 kvm, varav 1 500 kvm kontorsyta, där vi tagit hand om alla installationer av ventilation och allt står klart nu vid årsskiftet. 

På Burlöv Center i Arlöv bygger vi nytt till Systembolaget som flyttar inom köpcentret. I den nya lokalen kommer Systembolaget att få en egen ingång direkt från parkeringen. Vår entreprenad gäller ventilationen och ombyggnaden kommer att bli klar i mars 2020. 

Byggföretaget Servicekuben ska flytta sitt kontor till Ågatan i Arlöv och lokalerna ska byggas om i sin helhet. I utformningen av det blivande kontoret har Servicekuben anlitat en arkitekt som utformat innemiljön. Kravet på materialval och installationer skall föra tankarna till industrin och ge ett industriellt uttryck. Förutom ny ventilation ska flera fläktluftkylare installeras och alla kanalinstallationer ska vara synliga, vilket bidrar till att skapa den industriella miljön. 

Det pågår samtidigt projekt till två församlingshem, ett i Landskrona, Frans Suell, och ett i Staffanstorp, till Kyrkoförvaltningen. I Landskrona ändras planlösningen med nya kanaldragningar och don. I Staffanstorp har det blivit dags att byta till helt nya luftaggregat och få en hög luftkvalitet. 

Den omfattande ombyggnaden av Stadshallen i Lund är igång och den nya Stadshallen ska stå klar i december 2021. En ombyggnad med installationer som spänner över flera av våra teknikområden; ventilation, VS, el, kyla och även automation. Ett mycket omfattande och intressant projekt som vi känner oss extra stolta över att vara en del av.

Referenser

334 solpaneler och sänkt CO2 avtryck på VA SYDs reningsverk

VA SYD ansvarar för vatten och avlopp i fem skånska kommuner, bland annat i Malmö och Lund. När... Läs mer