Climat80-Gruppen stödjer #viställerupp

Climat80-Gruppen stödjer #viställerupp

Climat80-Gruppen stödjer #viställerupp

Tillsammans för våra barn och ungdomar stödjer Climat80-Gruppen #viställerupp som är en manifestation för alla de samhällsinsatser klubbarna i Svensk Handbolls Elit och Handbollsligan genomför för hälsa, integration och inkludering. Totalt genomför handbollen 1 000 000 individuella aktivitetstillfällen runt om i Sverige. Varje klubb driver sina aktiviteter lokalt; det kan vara aktiviteter för att få fler barn i rörelse, för barn med funktionsvariationer och integrationsprojekt för nyanlända. Är du intresserad av att bidra eller vara med, läs mer på - Svensk Hansbollselit och Handbollsligan.

Referenser

Sanpro har slipat betonggolvet i Region Skånes lokaler