En sport att ladda bilen med el

En sport att ladda bilen med el

Visst blir det lite av en sport att försöka köra så mycket man kan på el genom att planera körsträckor och laddningar. Det var när vi började gå över till hybridbilar som går på både el och bensin som behovet av laddstationer uppstod — att kunna ladda bilarna på kontoren.

Transporter är den post som är störst energianvändare, och därmed har störst miljöpåverkan i Climat80-Gruppens verksamhet. På huvudkontoret i Malmö har vi i samarbete med vår leverantör E.ON installerat 11 laddstolpar med 22 laddpunkter och på kontoret i Lund har vi 4 nya laddstolpar med 8 laddpunkter. Vi köpte in laddstolpar av E.ON som vi monterade och kopplade in. Dessa är icke publika och till för anställda och besökare. Vi köper in tjänsten för debitering av E.ON.

Projektet med laddstolparna kunde genomföras tack vare samarbetet med Naturvårdsverket och projektet Klimatklivet som ger investeringsstöd till åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid på lokal nivå. Totalt har 18 500 nya laddningspunkter tillkommit sedan Klimatklivet startades och de laddstationer som Klimatklivet delfinansierat, med upp till 50% av investeringskostnaden,
minskar utsläppen med 50 000 ton koldioxid per år. Just nu inväntar Naturvårdsverket budgetbesked och direktiv, så om du är intresserad av att söka investeringsstöd för laddstationer, bevaka deras hemsida.

I vår miljöpolicy står det att Climat80-Gruppen ständigt ska arbeta för att minska sin miljöpåverkan. Våra solceller på taket skulle ge ca 37 500 körda mil om allt skulle gå till att ladda upp elbilar.
Det finns så mycket man kan göra. På individnivå genom att dagligen försöka köra på så mycket el man kan.

Prata gärna med vår energiavdelning om du har några frågor kring ditt företag.

I ARE Sverige ingår Kungälvs Rörläggeri med Inter El och Climat80 Gruppen som omfattar Climat80, Climat80 Entreprenad, Elfast, Klimatkyl, Lunds Värme & Sanitet och Stjernfeldts VVS.

Våra affärsområden är ventilation, vs, el, kyla, automation och fastighetsservice. I nära samarbeten med våra kunder hittar vi de bästa lösningarna, oberoende av om det är frågan om ett kontor, ett köpcentrum, ett hotell, ett sjukhus, en bostadsfastighet eller en industrianläggning.

ARE är ett finskt familjeföretag som har över 100 års erfarenhet inom bygg- och installationsbranschen och erbjuder tjänster under hela fastighetens livscykel. ARE-koncernens högre syfte är att bidra till ett hållbart samhälle genom installationer som utvecklar framtidens hållbara och flexibla fastigheter. Totalt har koncernen 3 300 anställda i Sverige och Finland och en total omsättning på cirka 460 miljoner euro. ARE Group är en del av Conficap-koncernen.