Familjeföretaget ARE köper aktiemajoriteten i Enerz som erbjuder lösningar inom energieffektivitet

Enerz erbjuder avancerade och innovativa automationslösningar inom energieffektivitet.
pressrelease

Familjeföretaget ARE köper aktiemajoriteten i Enerz som erbjuder lösningar inom energieffektivitet

ARE köper en majoritetsandel om 77 procent av aktierna i Enerz, som är fokuserat på energieffektivitetsprojekt, fjärrstyrning och byggnadsautomation. Enerz sysselsätter totalt 30 högutbildade tekniska experter och företagets omsättningsprognos för 2022 är cirka 8 miljoner euro. Utöver Finland har företaget verksamhet i de baltiska länderna.

Enerz är ett av de snabbast växande företagen inom energieffektivitetssektorn och erbjuder energieffektivitetstjänster för företag, kontor, hotell, köpcenter och industrifastigheter. Företagets specialitet är avancerade och innovativa automationslösningar. Företagsköpet stödjer ARE´s strategi och förnyade verksamhetsmodell, där både energilösningar och fastighetsautomation har valts ut som tillväxtteknologier för de kommande åren.

"Energikrisen och klimatförändringarna har accelererat efterfrågan på energirenoveringar. I Finland är 70 procent av fastigheterna byggda före 2000, så de allra flesta av våra byggnader är i behov av större eller mindre åtgärder för att förbättra energieffektiviteten. Enerz har utvecklat en avancerad och kostnadseffektiv tjänstemodell för energirenoveringar, som gör att vi kan hjälpa både nuvarande och framtida kunder att säkerställa energieffektiviteten ännu effektivare än förut", säger ARE:s vd Jarno Hacklin.

Enerz genomför energiprojekt från planering till slutförande med sin tydliga tjänstemodell som också verifierar de uppnådda energibesparingarna.

"I de genomförda projekten har energiförbrukningen halverats, så med hänsyn till energipriserna är återbetalningstiderna verkligen korta och avkastningen på investeringen är i genomsnitt över 20 procent. Vi erbjuder även kunderna en energispargaranti, vilket minskar deras risker", säger Rene Zidbeck, vd för Enerz.

Enerz fortsätter som en självständig del av ARE

Enerz fortsätter under sitt eget varumärke som en självständig del av ARE. Det genomförda företagsköpet medför ingen påverkan för personalen. Enerz vd Rene Zidbeck fortsätter i sin befattning och blir kvar som minoritetsaktieägare. Zidbeck utses till medlem av ARE´s utökade ledningsgrupp och rapporterar till Jarno Hacklin.

"Tillsammans med ARE kan vi erbjuda båda våra företags kunder mer omfattande tjänster under fastighetens hela livscykel. Som finskt familjeföretag är ARE rätt partner för Enerz och kan erbjuda stärkta resurser för att stödja vår tillväxt. Tillsammans kan vi påskynda den gröna omställningen och hjälpa våra kunder att nå sina hållbarhetsmål", säger Rene Zidbeck.


Mer information:

Jarno Hacklin
vd, ARE
jarno.hacklin@are.fi

Rene Zidbeck
vd, Enerz
rene.zidbeck@enerz.fi

ARE är ett finskt familjeföretag med över 100 års erfarenhet av installationer och byggtjänster. Vi erbjuder lösningar och tjänster under hela fastighetens livscykel, från den initiala byggfasen till renovering, underhåll och service med fastighetsförvaltning. Vi arbetar nära våra kunder för att hitta de bästa lösningarna, oavsett om det gäller ett kontor, köpcenter, hotell, sjukhus, en bostadsfastighet eller en industrianläggning. Vi investerar i smart byggteknik för att på ett kostnadseffektivt sätt erbjuda våra kunder energieffektiva och behagliga inomhusmiljöer. ARE har totalt cirka 3 300 anställda i Finland och Sverige och omsätter cirka 460 miljoner euro. ARE är en del av Conficap-koncernen. Mer information: are.fi

Enerz är ett företag som är specialiserat på energieffektivitet. Företaget lovar sina kunder minskade energikostnader, bättre inomhusmiljö och lägre CO2-utsläpp – på ett lönsamt sätt. Företaget sysselsätter 30 byggtekniska experter och har kontor i Åbo, Tammerfors, Helsingfors, Riga i Lettland och Kaunas i Litauen. Mer information: enerz.fi

I Are Sverige AB ingår Climat80 AB och Kungälvs Rörläggeri AB. Totalt har Are Sverige 700 anställda och omsätter ca 1,3 miljarder svenska kronor. Koncernen är indelad i två övergripande verksamhetsinriktningar, entreprenad och service. Entreprenad avser byggprojekt inom nyproduktion, ombyggnad och renovering. Service omfattar underhåll och teknisk service inom alla våra teknikområden.

Våra teknikområden är projektering, ventilation, värme och sanitet, kyla, el, automation, sanering, energi och fastighetsförvaltning. Vi arbetar nära våra kunder i syfte att hitta de bästa lösningarna, oberoende av om det är frågan om ett kontor, ett köpcentrum, ett hotell, ett sjukhus, en bostadsfastighet eller en industrianläggning.

Are är ett finskt familjeföretag, en trygg och långsiktig fastighetpartner som funnits i över 100 år och erbjuder tjänster under hela fastighetens livscykel, från den initiala byggfasen till renovering, underhåll, service och fastighetsförvaltning. Are Group har totalt 3300 anställda i Sverige och Finland och omsätter ca 5 miljarder svenska kronor. Vi är en del av Conficap-koncernen.

Referenser

Kylsystem hos SydGrönt i Landskrona

Det område som vi arbetat med under decennier är installationer och anläggningar som tar hänsyn... Läs mer