Hur skapar man engagemang för hållbarhet med hjälp av FN:s 17 globala mål?

Globala mål FN

Hur skapar man engagemang för hållbarhet med hjälp av FN:s 17 globala mål?

Hösten 2015 antog FN 17 globala mål för hållbar utveckling som en del av Agenda 2030. Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit i syfte att uppnå fyra fantastiska mål fram till 2030; att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

Just nu kartlägger Climat80-Gruppen vårt hållbarhetsarbete mot de globala målen, samt hur de globala målen kan engagera medarbetarna för hållbarhetsarbetet. Frågeställningar vi arbetar med är; Hur arbetar olika aktörer med Globala målen? Vilka områden engagerar oss? Vad har vi uppnått fram tills idag och vilka mål ska vi prioritera framöver? Och hur kan jag som individ bidra?

United Nations Development Programme (UNDP) arbetar i 170 länder. I Sverige arbetar de för att stärka policys och insatser för hållbar utveckling och med att kommunicera och stötta genomförandet av de Globala målen. UNDP driver globalamålen.se med stöd från Sida och där kan du läsa mer. Testa om du är intresserad av att hitta vilka områden som engagerar dig och få tips om vad du kan göra. Testet finns på http://www.globalamalen.se/bli-malmedveten/#/

Referenser

334 solpaneler och sänkt CO2 avtryck på VA SYDs reningsverk

VA SYD ansvarar för vatten och avlopp i fem skånska kommuner, bland annat i Malmö och Lund. När... Läs mer