I vår C80-panel nr: 2 – Peter Lindell och OVK

Peter arbetar i första hand som arbetsledare för den grupp som jobbar med OVK

I vår C80-panel nr: 2 – Peter Lindell och OVK

Möt Peter Lindell i vår C80-panel där du får en inblick i vår vardag. Peter arbetar i första hand som arbetsledare för den grupp som jobbar med OVK, Obligatorisk Ventilationskontroll, och injustering av luftflöden på Climat80´s serviceavdelning.

OVK är en lagstadgad kontroll av ventilationssystem för att människor inte ska må dåligt inomhus. Den utförs regelbundet med tre eller sex års intervall beroende på typ av ventilationssystem och verksamhet i lokalerna. Det ställs höga krav på utbildningsnivå och erfarenhet för att få utföra dessa besiktningar och Peter är certifierad för att utföra OVK sedan mitten av 90-talet. Vi ställer 3 snabba frågor.

1. Vad är givande med ditt arbete?

- Det vi utför påverkar innemiljön positivt. Med det blir det också en samhällsnytta och det känns bra. Jag gillar att ha kontakt med människor och det har man mycket i det här jobbet. Jag vill inte att det ska låta klyschigt men känslan av att kunderna blir nöjda med det som utförs är väldigt behaglig. Sen underlättas vardagen av att man arbetar i ett bra gäng och har roligt på jobbet.

2. Största utmaningen?

- Det måste vara tiden. Vi har nästan alltid en deadline att hålla. När det gäller OVK händer det inte alltför sällan att det redan är försenat när vi får beställningen. Injustering av luftflöden kommer oftast in på slutklämmen av projekten och då brukar det bli lite stressigt. En annan utmaning är att rekrytera duktiga, behöriga besiktningsmän.

3. Ditt viktigaste verktyg?

- Våra tekniker! Om de nu kan kallas verktyg och betraktas som mina, skrattar Peter. Även vårt arbetsordersystem hade varit svårt att klara sig utan och jag har god nytta av min förmåga att kommunicera och hålla ordning på saker och ting.

Referenser

334 solpaneler och sänkt CO2 avtryck på VA SYDs reningsverk

VA SYD ansvarar för vatten och avlopp i fem skånska kommuner, bland annat i Malmö och Lund. När... Läs mer