Stadsfastigheter, Malmö stad

Klimatkyl har tecknat nya avtal med Stadsfastigheter, Malmö stad

Stadsfastigheter förvaltar Malmö stads fastigheter för skola, barnomsorg, äldreomsorg, kultur och fritid och ansvarar också för att stödja Malmö stads omställning till förnybar energianvändning, där Stadsfastigheters viktigaste mål är att minska mängden köpt energi och öka andelen egenproducerad förnybar energi. 

De två avtal som Klimatkyl tecknat med Stadsfastigheter är båda funktionsserviceavtal som löper två år framåt med en option på förlängning i ytterligare två år. 

Det ena avtalet omfattar Stadsbiblioteket och våra ishallar i Malmö där vi ska ta hand om alla ammoniak kylanläggningar. Det andra avtalet omfattar kylanläggningar med 2000 kylaggregat. 

Klimatkyls uppdrag som startade nu i april är att arbeta både förebyggande och med felavhjälpande för att säkerställa driften i alla kylanläggningarna, men i avtalen ingår också att tillsammans med Malmö stads personal skapa kostnadseffektiva och miljövänliga anläggningar genom energiåtgärder och energioptimering. 

Vi ser fram emot ett bra samarbete.

I ARE Sverige ingår Kungälvs Rörläggeri med Inter El och Climat80 Gruppen som omfattar Climat80, Climat80 Entreprenad, Elfast, Klimatkyl, Lunds Värme & Sanitet och Stjernfeldts VVS.

Våra affärsområden är ventilation, vs, el, kyla, automation och fastighetsservice. I nära samarbeten med våra kunder hittar vi de bästa lösningarna, oberoende av om det är frågan om ett kontor, ett köpcentrum, ett hotell, ett sjukhus, en bostadsfastighet eller en industrianläggning.

ARE är ett finskt familjeföretag som har över 100 års erfarenhet inom bygg- och installationsbranschen och erbjuder tjänster under hela fastighetens livscykel. ARE-koncernens högre syfte är att bidra till ett hållbart samhälle genom installationer som utvecklar framtidens hållbara och flexibla fastigheter. Totalt har koncernen 3 300 anställda i Sverige och Finland och en total omsättning på cirka 460 miljoner euro. ARE Group är en del av Conficap-koncernen.