Nu certifieras vårt nya verksamhetssystem och vi växer

Thomas Sjöberg, vd Climat80 Gruppen

Nu certifieras vårt nya verksamhetssystem och vi växer

Hösten är här och arbetet med vårt nya verksamhetssystem för Climat80 Gruppen pågår och just nu certifieras vi enligt ISO9001 och ISO14001. I utvecklingen av ett eget verksamhetssystem har vi förbättrat och utveckla våra processer och får nu ett verksamhetssystem som är anpassat efter vår verksamhet och den teknikbredd som Climat80 Gruppen står för. Vår befintliga certifiering genom Comfort löper fram tills årsskiftet.

Teknikområde kyla växer med nya uppdrag och nyanställningar. Under sommaren startade vi upp Klimatkyl i Lund och stärkte Helsingborg. Nya avtal har tecknats med bland annat Lundafastigheter, Göteborgs Energi och med Saba, SydGrönt och Oatly inom livsmedel. Välkommen till Climat80 Gruppen!

Thomas Sjöberg, vd Climat80 Gruppen

Referenser

334 solpaneler och sänkt CO2 avtryck på VA SYDs reningsverk

VA SYD ansvarar för vatten och avlopp i fem skånska kommuner, bland annat i Malmö och Lund. När... Läs mer