Nyslipat i Baltiska Hallen

Nyslipat i Baltiska Hallen malmö

Nyslipat i Baltiska Hallen

I Baltiska Hallen slipas kalkstensgolven så att de blänker som nya, ett projekt som skett i etapper. Huvudingången på 3000 kvm blev klar redan 2017 och nu i höst fick vi i uppdrag att slipa och ytbehandla resterande 1800 kvm, 900 kvm blir klart nu i december och sista etappen fortsätter 2019. Slipade golv som blänker reflekterar ljus vilket leder till ett minskat behov av belysning. Mycket av det vi arbetar med har en positiv miljöpåverkan, det inkluderar även Sanpros betonggolvslipning och ytbehandling.

Referenser

334 solpaneler och sänkt CO2 avtryck på VA SYDs reningsverk

VA SYD ansvarar för vatten och avlopp i fem skånska kommuner, bland annat i Malmö och Lund. När... Läs mer