Nytt kyllager för en hållbar livsmedelsproduktion

Det område som vi arbetat med under decennier är installationer och anläggningar som tar hänsyn till vår miljö och energiförbrukning – den ekologiska hållbarheten. För att nämna ett projekt under 2021 som exempel har Klimatkyl projekterat och installerat ett framtidssäkert kylsystem med minimal miljöpåverkan och maximal energieffektivitet till SydGrönt i Landskrona.

Klimatkyl är ett företag inom Climat80 Gruppen som ägs av Are Sverige AB. SydGrönt är en odlarägd producentorganisation för svenska odlare som utvecklar, säljer och distribuerar frukt och grönsaker till grossister och till den svenska dagligvaruhandeln. När SydGrönt beslutade sig för att bygga ett nytt kyllager ville man ha ett optimalt klimat för långtidslagring av vitkål.

SydGrönt ligger i framkant med en hållbar livsmedelsproduktion och då måste lagring och kylning vara hållbar. För att maximera kvalitet och livslängd ställs stora krav på temperatur och fuktighet. Klimatkyl fick uppdraget att projektera och installera kyllösningen. Hela kyllagret med installationer utfördes på rekordtid, med en total byggtid på fem månader.

Hur såg då den hållbara kyllösningen ut?

Ny Kylanläggning med fokus på miljö, energi och hållbarhet.

Kyllagret består av 6 kylrum på vardera 500 m² och är dimensionerat för en långtidslagring av 700 ton vitkål. Det var en stor utmaning att designa tekniken för långtidslagring av vitkål. Klimatkravet är +1°C och en relativ fuktighet på 98 %, vilket ställer stora krav på utrustningen.

Det är inte möjligt att nå detta klimat med traditionella kyllösningar. Därför installerade vi speciella fläktluftkylare med befuktning för att uppfylla kraven.

Och för att uppnå en minimal energiförbrukning och miljöpåverkan valdes ammoniak som köldmedia, systemet designades för en minimal köldmediemängd och värmen från kylanläggningen återvinns till en värmepump som försörjer övriga delar av fastigheten med värme.

Klimatkyl projekterade och installerade ett framtidssäkert kylsystem med minimal miljöpåverkan och maximal energieffektivitet.


Teknisk data från kylutrustningen som innebär ett mer hållbart val.

Ett naturligt köldmedia - Ammoniak, 80 kg

Val av kapacitetsreglering i kylmaskin - Steglös kapacitetsreglering med två kompressorer, båda försedda med frekvensomformare.

Kyleffekt - 650 kW

En fläktluftkylare per kylrum - totalt 6 våtkylare med temperaturkrav på +1°C och 98 % relativ fuktighet. - 1 st kylbatteri per fläktluftkylare med dubbla lågenergifläktar av EC-typ.

I ARE Sverige ingår Kungälvs Rörläggeri med Inter El och Climat80 Gruppen som omfattar Climat80, Climat80 Entreprenad, Elfast, Klimatkyl, Lunds Värme & Sanitet och Stjernfeldts VVS.

Våra affärsområden är ventilation, vs, el, kyla, automation och fastighetsservice. I nära samarbeten med våra kunder hittar vi de bästa lösningarna, oberoende av om det är frågan om ett kontor, ett köpcentrum, ett hotell, ett sjukhus, en bostadsfastighet eller en industrianläggning.

ARE är ett finskt familjeföretag som har över 100 års erfarenhet inom bygg- och installationsbranschen och erbjuder tjänster under hela fastighetens livscykel. ARE-koncernens högre syfte är att bidra till ett hållbart samhälle genom installationer som utvecklar framtidens hållbara och flexibla fastigheter. Totalt har koncernen 3 300 anställda i Sverige och Finland och en total omsättning på cirka 460 miljoner euro. ARE Group är en del av Conficap-koncernen.