Stambyte tillsammans med Victoria Park

Stambyte tillsammans med Victoria Park

Nu ska 160 lägenheter på Eriksfältsgatan få nya vattenledningar installerade genom ett s k tappvatten stambyte, en totalentreprenad där Stjernfeldts VVS står för projektering och installation på uppdrag av Victoria Park. Vi har valt att bygga nya rörschakt i trapphusen med placering av vattenmätare och avstängningar i dessa och tillsammans med Beulco armatur har vi tagit fram en installationsplåt som vi använder i schakten, det underlättar monteringen. Inne i lägenheterna har vi valt ett kanalsystem som heter PS kanal för smidig installation.

Referenser

Sanpro har slipat betonggolvet i Region Skånes lokaler