Stambyte tillsammans med Victoria Park

Stambyte tillsammans med Victoria Park

Stambyte tillsammans med Victoria Park

Nu ska 160 lägenheter på Eriksfältsgatan få nya vattenledningar installerade genom ett s k tappvatten stambyte, en totalentreprenad där Stjernfeldts VVS står för projektering och installation på uppdrag av Victoria Park. Vi har valt att bygga nya rörschakt i trapphusen med placering av vattenmätare och avstängningar i dessa och tillsammans med Beulco armatur har vi tagit fram en installationsplåt som vi använder i schakten, det underlättar monteringen. Inne i lägenheterna har vi valt ett kanalsystem som heter PS kanal för smidig installation.

Referenser

334 solpaneler och sänkt CO2 avtryck på VA SYDs reningsverk

VA SYD ansvarar för vatten och avlopp i fem skånska kommuner, bland annat i Malmö och Lund. När... Läs mer