Utrymningsövning den 8 september i samarbete mellan Climat80 Gruppen, Räddningstjänsten Syd och fastighetsägaren Volito/PEAB
Utrymningsövning den 8 september i samarbete mellan Climat80 Gruppen, Räddningstjänsten Syd och fastighetsägaren Volito/PEAB

Stor utrymningsövning på The Point i Hyllie

Climat80 Gruppen tillsammans med fastighetsägaren Volito/PEAB och Räddningstjänsten Syd har den 8 september genomfört en stor utrymningsövning på The Point i Hyllie.

- Byggnaden utrymdes utan problem, men det finns alltid detaljer som kan förbättras, säger Jonatan Björketun, SBA-tekniker på Climat80 Gruppen.

Jonatan har haft samordningsansvar under processen med att anordna övningen. Under själva utrymningsövningen hade han rollen utrymningsledare som representant för fastigheten. Förutom att tillhandahålla utrymningsledare närvarade Climat80 Gruppen med både observatörer och anläggningsskötare för brandlarm och sprinkler.

Scenariot under utrymningsövningen var att en el-cykel hos en av hyresgästerna på The Point hade börjat brinna. Ett väldigt realistiskt scenario då allt fler personer skaffar el-cyklar, hoverboards och sparkcyklar att ha som transportmedel.

Det finns nästan alltid produkter i både hem och industrier som drivs med hjälp av litiumjonbatterier. Nackdelen med batterierna är att de kan fatta eld på grund av en så kallad termisk rusning. Temperaturen och trycket i batterierna ökar vilket leder till att det börjar brinna inuti batteriet som sedan exploderar och då frigörs farliga gaser. År 2022 inträffade 64 bränder i el-cyklar, hoverboards och sparkcyklar i Sverige enligt MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

5 råd för laddning av batteridrivna transportmedel

  1. Laddning av el-cyklar bör ha speciella utrymmen där laddning är tillåten. Laddningsutrymmen bör vara placerade i närhet till erforderlig släckningsutrustning; exempelvis sprinkler och brandposter, eller ske med hjälp av annan utrustning som gör att laddningen kan ske på ett säkert sätt. Placera inte laddplatsen i utrymningsvägar eller nära hissar eller entréer.
  2. I utrymmet där landningsplatsen är bör det finnas brandvarnare.
  3. Undvik att förvara brännbart material eller brännbara vätskor i närheten av laddningsplatsen.
  4. Kontrollera utrustningen för laddning fortlöpande. Leta efter synliga skador på kablar och batteriet. Missfärgningar kan vara en orsak till varmgång och fel, likaså torrsprickor i kablaget och utbuktningar i ett batteri.
  5. Vissa batterier har ett ”bäst före datum” vilket betyder att batteriet ska bytas ut innan datumet utgått.

Vill du veta mer om hur en säker laddningsplats bör utformas?
Climat80 Gruppen hjälper gärna till med olika säkerhetslösningar och fastighetsnära tjänster. Kontakta oss på info@climat80.se eller läs mer på www.climat80.se

I ARE Sverige ingår Kungälvs Rörläggeri med Inter El och Climat80 Gruppen som omfattar Climat80, Climat80 Entreprenad, Elfast, Klimatkyl, Lunds Värme & Sanitet och Stjernfeldts VVS.

Våra affärsområden är ventilation, vs, el, kyla, automation och fastighetsservice. I nära samarbeten med våra kunder hittar vi de bästa lösningarna, oberoende av om det är frågan om ett kontor, ett köpcentrum, ett hotell, ett sjukhus, en bostadsfastighet eller en industrianläggning.

ARE är ett finskt familjeföretag som har över 100 års erfarenhet inom bygg- och installationsbranschen och erbjuder tjänster under hela fastighetens livscykel. ARE-koncernens högre syfte är att bidra till ett hållbart samhälle genom installationer som utvecklar framtidens hållbara och flexibla fastigheter. Totalt har koncernen 3 300 anställda i Sverige och Finland och en total omsättning på cirka 460 miljoner euro. ARE Group är en del av Conficap-koncernen.