Together we care

Climat80 Gruppen är guldsponsor till Team Rynkeby

Together we care

Våra medarbetare är engagerade i idrott och hälsa och det har därför varit naturligt för oss att stödja allt ifrån den lokal ungdomsverksamheten till forskning och utveckling inom hälsa. Team Rynkeby - God Morgon gör en fantastisk insats för Barncancerfonden och cyklisternas insatser imponerar. Vi känner alla någon som drabbats och vill på alla sätt stödja forskningen. Därför är detta samarbetet betydelsefullt för oss. Climat80 är med som Guldsponsor och vi har dessutom en av våra anställda, Marcus Malmström, som är involverad och cyklar för Lundalaget.


Referenser

334 solpaneler och sänkt CO2 avtryck på VA SYDs reningsverk

VA SYD ansvarar för vatten och avlopp i fem skånska kommuner, bland annat i Malmö och Lund. När... Läs mer