Vad är orbitalsvetsning?

Vad är orbitalsvetsning?

Att arbeta med rördragning och svetsa samman rör i miljöer som ställer höga krav på en ren miljö ställer helt andra krav på den utrustning och metod man använder i arbetet. Det kan vara rördragningar i operationssalar och laboratorium på sjukhus, eller i miljöer inom process- och livsmedelsindustrin. Det är när vi utför kravfyllda rördragningar och ska svetsa rör i en ren miljö som orbitalsvetsning används, en automatiserad svetsningsmetod med hög precision, rena svetsar och konsekvent svetsfog. Orbitalsvetsning möjliggör svetsning av rördiametrar så små som några millimeter till stora industrirör. När Stjernfeldts VVS utför svetsning av rör i rena miljöer används orbitalsvetsning, en investering som gjorts för att möta en stor efterfrågan inom framförallt sjukhusmiljön i Skåne där vi utför många installationer under våra ramavtal.

Referenser

Klimatkyl

Alfa Laval bygger en ny värmepump för kontor och fabriksanläggningarna på Gunnesbo i Lund.... Läs mer