Vi ser fram emot vårt samarbete inom CSR Skåne

Nätverket CSR Skåne för hållbarhet

Vi ser fram emot vårt samarbete inom CSR Skåne

Climat80 Gruppen har gått med i nätverket CSR Skåne där ett hundratal skånska företag och organisationer arbetar tillsammans för ett mer hållbart Skåne. CSR Skåne har verkat för att utveckla organisationers hållbarhetsarbete i över 10 år och har ett brett nätverk av företag som ger goda förutsättningar för utbyte av kunskap och erfarenheter. Vi ser fram emot vårt samarbete!

CSR Skåne

CSR Skåne är ett av Sveriges största hållbarhetsnätverk och samlar närmare 100 aktörer som vill utvecklas inom CSR, byta erfarenheter och skapa affärsnytta. Genom våra träffar och seminarier skapar vi en mötesplats där offentliga verksamheter och näringslivet diskuterar sina utmaningar, där innovativa små aktörer kan möta etablerade giganter och där vi alla kan dela med oss av expertis och erfarenhet.

Läs mer på https://www.tem.se/natverk.html

Referenser

334 solpaneler och sänkt CO2 avtryck på VA SYDs reningsverk

VA SYD ansvarar för vatten och avlopp i fem skånska kommuner, bland annat i Malmö och Lund. När... Läs mer