Vi tar ansvar för kompetensförsörjningen - en av våra utmaningar i installationsbranschen

Under konceptnamnet ”Välj ett framtidsyrke” som vi startat upp, intervjuar vi elever, lärlingar, nyanställda, mentorer och våra anställda i syfte att synliggöra olika framtidsyrken.
pressrelease

Vi tar ansvar för kompetensförsörjningen - en av våra utmaningar i installationsbranschen

Det råder stor brist på både tekniker och montörer och kompetensförsörjning är en stor utmaning inom hela installationsbranschen. För oss är det därför givet att ha ett långsiktigt engagemang i yrkesutbildningar och yrkeselever. Genom delaktighet och stöd medverkar vi till utveckling av utbildningar och individer – för att säkra försörjning av god kompetens även i framtiden.

Inom ARE, Kungälvs Rörläggeri och Climat80 Gruppen finns en lång tradition av att arbeta nära skolor och yrkesutbildningar. Dels erbjuder vi praktikplatser och lärlingsplatser där vi tar emot elever inom LIA (lärande i arbete) och APL (arbetsplats lärande). Praktik har alltid varit ett viktigt steg in i våra hantverksyrken. Men vi bidrar även genom att synliggöra viktiga framtidsyrken inom installation – visa på vilka jobb som blir valbara efter genomgången utbildning.

Det gör vi genom att besöka skolor och utbildningar där vi föreläser och träffar både elever och lärare. Vi har ambassadörer som representerar olika yrkesgrupper ute i långsiktiga samarbeten med viktiga branschorganisationer. Och vi informerar löpande om olika yrkesroller under konceptnamnet ”Välj ett framtidsyrke” som vi startat under 2022, där vi intervjuar elever, lärlingar, nyanställda, mentorer och våra anställda i syfte att synliggöra olika framtidsyrken inom våra affärsområden; automation, el, kyla, ventilation, värme och sanitet och Facility Management.

Inkörsporten till att arbeta i installationsbranschen, inom till exempel kyla eller VVS, går via en gymnasie- eller vuxenutbildning. En viktig del i utbildningen är praktikperioderna som påminner om en provanställning. Praktiken är därför viktig för både arbetsgivaren och eleven. Genom att erbjuda praktikplatser hjälper vi eleven att lära sig mer om ett yrke, det är ett bra sätt att komma in i företaget och det finns dessutom stora möjligheter att få en lärlingsanställning när eleven är klar i skolan.

Att ta emot lärlingar är att ta ansvar för branschens kompetensförsörjning samtidigt som det är en viktig kanal för rekrytering av nästa generations montörer. Genom att erbjuda en lärlingsutbildning får vi möjligheten att arbeta tillsammans under en längre tid, vi kan utbilda utifrån vår struktur och vi säkerställer att våra lärlingar får ett varierat och lärorikt arbetsinnehåll.

Kungälvs Rörläggeri i Göteborg har under 2022 arbetat vidare med att förbättra den interna utbildningen inom värme och sanitet där lärlingarna erbjuds en egen mentor och ett varierat och lärorikt arbetsinnehåll – som ett utökat stöd i sin kompetensutveckling. Våra mentorer följer och stöttar lärlingen under hela sin lärlingsutbildning, från första arbetsdagen och fram tills eleven får sin yrkescertifiering.

Råd till dig som vill arbeta i installationsbranschen

• Det finns både gymnasie- och vuxenutbildningar.

• En praktikplats är en bra väg in i arbetslivet. Ta vara på dina praktikperioder.

• Fortsätt att utbilda och bredda dig med nya kunskaper.

• Att bli tekniker eller montör är ett framtidsyrke.

• Det råder brist på tekniker och montörer.

Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet går hand i hand och förstärker varandra.

I våra projekt har vi förmånen att vara långsiktigt delaktiga i att utveckla samhället och sätta människans behov och välbefinnande i centrum. Vi är en engagerad partner som är mån om att samverka och samarbeta – oavsett om det är en kund, medarbetare eller samarbetspartner, en skola eller en elev.

Med ett långsiktigt engagemang i universitet, skolor och yrkesutbildningar, i eleverna och i branschen, synliggör vi viktiga framtidsyrken, utbildar och säkrar samtidigt framtida kompetensförsörjning.

I ARE Sverige ingår Kungälvs Rörläggeri med Inter El och Climat80 Gruppen som omfattar Climat80, Climat80 Entreprenad, Elfast, Klimatkyl, Lunds Värme & Sanitet och Stjernfeldts VVS.

Våra affärsområden är ventilation, vs, el, kyla, automation och fastighetsservice. I nära samarbeten med våra kunder hittar vi de bästa lösningarna, oberoende av om det är frågan om ett kontor, ett köpcentrum, ett hotell, ett sjukhus, en bostadsfastighet eller en industrianläggning.

ARE är ett finskt familjeföretag som har över 100 års erfarenhet inom bygg- och installationsbranschen och erbjuder tjänster under hela fastighetens livscykel. ARE-koncernens högre syfte är att bidra till ett hållbart samhälle genom installationer som utvecklar framtidens hållbara och flexibla fastigheter. Totalt har koncernen 3 300 anställda i Sverige och Finland och en total omsättning på cirka 460 miljoner euro. ARE Group är en del av Conficap-koncernen.

Referenser

334 solpaneler och sänkt CO2 avtryck på VA SYDs reningsverk

VA SYD ansvarar för vatten och avlopp i fem skånska kommuner, bland annat i Malmö och Lund. När... Läs mer