Climat80 Entreprenad bygger Lunds första bilfria bostadsrätter!

Lunds kommun har satt upp höga mål för att minska miljöbelastningen från bilar i stadsmiljö. I samarbete med Lunds kommun har Midroc valt att ta steget längre och skapa Lunds första bilfria bostadsrättsförening, Brf Life.

Midroc utvecklar bostadsprojektet Brf Life i Brunnshög, där 2 250 000 kvm tidigare obebyggd mark förvandlas till en levande stadsdel. Brunnshög är känt för att ligga i framkant när det kommer till att skapa ett hållbart boende med effektivt resursutnyttjande av energi och material. I Brunnshög förenas olika aktörer med höga ambitioner för hållbar stadsutveckling.

– I Brf Life står hälsosam livsstil, smarta lösningar och miljö i fokus. Det planeras att vara bilfritt, med naturområden runt knuten och med möjlighet att ta cykeln överallt.

Många bostadsprojekt löser sina parkeringsbehov genom så kallade p-köp i närliggande parkeringshus. Bostadsrättsföreningen Brf Life blir Lunds första bilfria förening. Alla boende uppmuntras att välja andra transportsätt än bil, genom flertalet initiativ kring mobilitetslösningar, cykelpool och givetvis spårvägen som har en hållplats alldeles intill fastigheten.

Hållbarhet genomsyrar hela projektet på flera sätt. Taket på fastigheten brf Life kommer att täckas med solceller för att fastigheten ska producera en stor andel egen energi. Solcellsanläggningen förses med batteri för att nyttjandet av solcellsenergin ska kunna lagras och sänka fastighetens el-kostnader, samt minska belastning på elnätet dygnet runt. Det blir en ekonomisk besparing för föreningen och för de boende.

Fakta om Brf Life

Brf Life innehåller 42 bostadsrätter i ett 6 våningar högt bostadshus. Lägenheterna är 1-3 rok och mellan 35 och 75 kvm. Preliminär inflyttning våren 2023.

Climat80 Entreprenad utför samtliga tekniska installationer så som ventilation, värme och  sanitet, automation, el samt Solceller åt Midroc.

https://brf-life.se/
https://www.lund.se/brunnshog/om/