Vi vill uppnå ökad kundnöjdhet för Granitor Properties hyresgäster – Climat80 tecknar avtal om samverkan.

I den nya stadsdelen Oceanhamnen i Helsingborg, längst ut på piren med utsikt över Öresund, ligger World Trade Center (WTC) och Scandic Hotels. Kontors- och hotellfastigheten ägs av Granitor Properties, tidigare Midroc. Scandic var den första hyresgästen och hyr idag 65 % av fastigheten med sina 180 hotellrum. I en ny samverkansmodell har Climat80 AB tecknat avtal med Granitor Properties som omfattar den tekniska driften av ca 15 000 kvadratmeter kontor och hotell.

Hyresgästerna har flyttat in efterhand och den nybyggda fastigheten beräknas bli klar i september 2022. Uppdraget för Climat80 innebär att utveckla och sköta den tekniska driften och att optimera energianvändningen.

Entreprenaden är i första fasen där vi identifierar underhållsbehov och skapar ramarna för framtiden. Tillsammans med Granitor Properties har vi kommit överens om en samverkansmodell som minimerar ekonomiska risker. Innehållet i förvaltningen jobbar vi fram gemensamt för en god komfort för Granitors Properties hyresgäster i kombination med ett kostnadseffektivt underhåll.

- Det har varit viktigt för oss att hitta ett upplägg där vi både säkerställer bästa möjliga drift av fastigheten och en hög servicenivå till hyresgästerna. Samverkansmodellen innebär att vi hjälps åt att optimera både driften och servicenivån samtidigt som vi trimmar in Climat80s uppdrag. För oss är det spännande att prova ett nytt upplägg, vi tror att samverkansmodellen kommer vara fördelaktig för alla parter, säger Johan Creutz som är chef för teknisk förvaltning på Granitor Properties.

- I en öppen dialog med Granitor Properties arbetar vi med att utforma hur samarbetet ska se ut, vi identifierar behov och fattar besluten tillsammans i ett löpande arbete – lägger grunden för driften i en ny fastighet. Det är ett roligt sätt att arbeta på, att skapa lösningarna och bygga avtalet tillsammans. Processen är lite unikt om man jämför med hur ett vanligt traditionellt driftavtal tas fram, säger Dick Tunebris som arbetar som implementeringsledare på Climat80.

Avtalet är egentligen en utveckling av ett lyckat samarbete som började för ett par år sedan och som utvecklats och växt med tiden. Idag jobbar vi tillsammans mot gemensamma mål, för ökad kundnöjdhet hos Granitor Properties hyresgäster och för att uppnå en kostnadseffektiv förvaltning.

Tack vare vår samlade kompetens och goda samarbete kan vi utveckla avtalsformen – tänka långsiktigt och hållbart. Allt för att åstadkomma ett problemfritt ägande.