Fogistikanläggningar på fastigheten Drevet 1 i Långeberga industriområde i Helsingborg

Climat80 Entreprenad bygger logistikanläggning i Helsingborg

Climat80 Entreprenad​ har tecknat avtal med Castellum att i samverkan med Serneke, uppföra två logistikanläggningar på fastigheten Drevet 1 i Långeberga industriområde i Helsingborg.  

Drevet 1, Långeberga i Helsingborg ligger på ett kommunikationsnära läge utmed E4/E6. 

Projektet omfattar två logistikanläggningar med en total yta motsvarande cirka 25 000 kvadratmeter BTA. Byggnaderna ska uppföras med miljöcertifieringen Miljöbyggnad silver. 

– Vi ser fram emot att i samverkan med Serneke få bygga toppmoderna logistikanläggningar där stor vikt dessutom läggs på den exteriöra utformningen och den omgivande miljön.

– Det känns fantastiskt kul att komma igång med ännu ett nytt logistikprojekt i Öresundsregionen. Det finns en stor efterfrågan på moderna och hållbara logistiklokaler, läget på Långeberga och möjligheten att skräddarsy sina lokaler ger våra framtida hyresgäster de bästa förutsättningarna för en effektiv logistikhantering.  Vi ser så fram emot att inom kort välkomna nya kunder till oss i denna anläggning, säger Anna Björklund projektutvecklingschef på Castellum. 

Projektet påbörjas under tidig höst 2021 och beräknas stå klara under det tredje kvartalet 2022.