Havet värmer Kallis

Fler och fler blir besökarna som strömmar till Ribersborgs Kallbadhus som blivit en populär oas i Malmö. Det är därför viktigt för Malmö Stadsfastigheter att hålla energikostnaderna nere. Sedan tre år tillbaka har utbyggnaden av havsvärme skett i etapper och nu värms även den kulturskyddade cafédelen av huset med havsvärme. 

Tekniken när man ska tillvarata havsvärme fungerar på samma sätt som när man tillvaratar jordvärme och sjövärme, vid jordvärme grävs slangarna ner i marken och i sjöar kan man bara rulla ut och släppa ner slang på botten, men i havet rör sig sjöbotten så där måste alla kollektorslangar förankras i stolpar och grävas ner av dykare. Slangens längd avgörs av husets storlek, läge och andra förutsättningar.

I slangen finns en miljövänlig vätska, köldmedia, som hämtar värme från havet. Den lågvärdiga energi som finns i havet omvandlas sedan till högvärdig energi genom en värmepump.

Värmepumpen använder en gas som går från flytande form till gasform genom att den värms av havet, därefter komprimeras gasen till högt tryck. Genom denna process så blir gasen varm och värmen överförs till husets värme och tappvattensystem. 

Därefter återgår gasen till flytande form. Vätskan som passerade värmepumpen kyls ner när den värmer gasen och pumpas därefter åter ut i kollektorslingan, där den värms upp igen och cirkulerar tillbaka till värmepumpen. Så fortsätter vätskan att cirkulera varv efter varv och överför sin värme till värmepumpen. Anläggningen installerades för tre år sedan, men har nu byggts ut och kompletterats och modifierats av Climat80 Entreprenad.