Covid-19 utmanade alla byggtider på Skånes Universitetssjukhus i Lund

Varje dag under pandemin har varit en utmaning – att planera och bygga på extremt kort tid. Region Skåne fick arbeta rekordsnabbt tillsammans med entreprenörer och konsulter för att bygga om lokaler och skapa fler och fler vårdplatser för covid-19 patienter. Lunds Värme & Sanitet fick en nästintill omöjlig uppgift, att på kort tid lägga 600 meter gasrör i kulvertarna för att säkra syretillförseln. Även ventilationen är kritisk vid smittspridning och nya anpassningar har Climat80 arbetat med dagligen. 

Det har snart gått ett år sedan vi först hörde talas om covid-19 och under den tiden har Arebolagen Climat80 och Lunds Värme & Sanitet arbetat i stort sett dagligen med anpassningar och ombyggnader i projekt som uppstått på grund av covid-19 inom ventilation, värme och sanitet och även inom gas för att säkra syretillförseln. Jan Norén, vd på Lunds Värme & Sanitet kommenterar året som gått.

– Egentligen har vi mest varit fokuserade på uppdragen. När vi jobbar hinner vi inte tänka så mycket. Det är först i efterhand vi reflekterar och vi är självklart både stolta och glada över att vi får vara med i dessa viktiga projekt.

I en intervju med Henrik. C. Andersson, som är projektledare inom installation på Regionfastigheter, Region Skåne, i Lund och även har en aktiv roll i staben som arbetar med covid-19, får vi en ökad insyn i året som gått och hur verksamheten påverkats av pandemin kopplat till byggprojekt.

Henrik berättar att Skåne inte var så hårt drabbat under våren 2020, Stockholm låg före och i Skåne fick vi lite mer tid på oss. På hösten tog smittspridningen fart och covid-anpassningarna ökade främst i Lund och Malmö som varit prioriterade sjukhus inom covid-19. Det var dagliga möten med krisledningen på Skånes Universitetssjukhus och daglig kontakt med entreprenörer och konsulter. Det var tack vare ett nära samarbete som det var det möjligt att klara tidsramarna som var utmanande korta. 

– Vi är så enormt imponerade av att allt gick så fantastisk bra och så smidigt, alla ställde upp och jobbade helger. Som mest hade vi 30-40 entreprenörer igång samtidigt och varje tidplan var en utmaning. Vi byggde på rekordtid. Olika discipliner inom ventilation, vs, el och konsulter – alla hjälptes åt och höll stegar för varandra. Det var en succé! säger Henrik.C. Andersson, Projektledare på Regionfastigheter, Region Skåne och fortsätter.

– I mitten av december 2020 undrade vi var det skulle sluta – i Europa och i världen. Vi hade utökat med 100-tals platser som byggts ut till covid-vård. Två våningsplan i F-blocket där apotekets lagerlokaler ligger byggdes om. Färre skulle vårda fler och öppna ytor blev en ny form av vårdplatser som vi inte använder i vanliga fall. Ungefär 20-25 patienter kom in varje dag i december. Peaken kom den 7 januari, då vårdades ca 650 covid-patienter i Region Skåne.

Climat80 tar ofta fram lösningarna tillsammans med Region Skåne och konsulter. I många projekt har vi bytt ut fläktar och aggregat för att få ett ökat luftflöde i covid-rummen. Många av ombyggnaderna sker under pågående verksamhet, då det är viktigt med så korta driftstopp som det bara går.

Tillsammans med underentreprenörer har Climat80 skapat ett system för att kontrollera att luften är rätt. Det är viktigt att vistas i en ren miljö ur både ett patient- och personalsäkerhetsperspektiv. Efter åtgärder har rummet använts direkt när det blivit klart. 

Fredrik Olsson har arbetat som projektledare inom ventilation och är ansvarig för sjukhuset i Lunds ventilation på Climat80. Han kommenterar året som gått. 

– Det senaste året har det ofta varit bråttom i beslutsprocesserna i förhållande till den ökande smittspridningen. Utmaningen har varit den stora mängden arbete på kort tid under pågående verksamhet och alla våra montörer och underentreprenörer har gjort en fantastisk insats och verkligen utfört dessa uppdrag på ett exemplariskt sätt under rådande omständigheter, avslutar Fredrik Olsson.

Nu har antalet covid-patienter gått ner. Nedgången i innebär att lokalerna försiktigt ändras tillbaka för att kunna bedriva den vanliga vården. Byggåtaganden återställs inte utan möjligheten att ställa om bibehålls.

Kontakt

För mer information om Climat80´s uppdrag, kontakta Thomas Sjöberg, vd på Climat80 AB, thomas.sjoberg@climat80.se