334 solpaneler och sänkt CO2 avtryck på VA SYDs reningsverk

VA SYD ansvarar för vatten och avlopp i fem skånska kommuner, bland annat i Malmö och Lund. När reningsverket Ellinge, som ligger utanför Eslöv, skulle få en ny kontorsbyggnad på ca 600 kvm var det en del i upphandlingen att fastigheten skulle förses med solel. Byggherren NCC gav uppdraget till Climat80 som tog hand om ventilation, el, VS, kyla och automation utöver energifrågan. 

Anläggningen kommer att producera 100 000 kWh och sänka VA SYDs CO2 avtryck med ca 20 ton per år. All producerad el kommer att användas inom fastigheten. 334 solpaneler är monterade. VA SYD har ett tydligt uttalat miljö- och kvalitetsarbete vilket innebär att vi gör aktiva materialval. Att välja Jinkos paneler var naturligt när dessa rankades högst i SVTC:s Solar Scorecard. Materialet köptes från Solelgrossisten, en pålitlig och kunnig samarbetspartner till Climat80.

Martin Fröberg är energiingenjör och arbetar med energifrågor på Climat80s energiavdelning som bland annat projekterar, installerar och servar solanläggningar. Han berättar att montageritningen gjordes i Novotegras program och att det var den ritningen som montörerna hade med sig på taket. Innan arbetet påbörjades hade en omsorgsfull planering av bland annat strängdragning och kopplingar genomförts. Martin Fröberg kommenterar projektet.  

- Vi satte upp 334 Jinko 325-watts paneler på Novotegra montagesystem.Totalt 108,5 kW går genom två Huawei 50 kW växelriktare. Vi var ett team på tre personer som fick upp allt på under två veckor. I och med att det är en offentlig verksamhet så är det mycket stränga krav på dokumentation. En av montörerna jobbade i stort sett uteslutande med dokumentationen under arbetet.

- Det som gör anläggningen speciell är att den är monterad på falsat plåttak i en lutning av 6 grader där hela installationen vetter mot väst. Det är intressant att se fler effektiva anläggningar som nödvändigtvis inte är monterade i söderläge. Anläggningen har en simulerad produktion av ca 100 000 kWh/år där allt kommer att användas internt på fastigheten.

Solel är ett område som bara växer inom Climat80 och tack vare att verksamheterna spänner över flera discipliner har det inneburit att lärdomar kunde delas tidigt på vår solcellsresa som pågått under flera år nu. Vi har våra egna montörer, elektriker och specialister vilket ger en trygghet genom hela projektet. Ambitionen är att göra solcellsanläggningarna kundanpassade utifrån elanvändning. Det brukar innebära att vi är involverade tidigt i projekteringen, men även efter installationen i servicearbetet.

Solceller är en hållbar investering för framtiden som även kan höja värdet på din fastighet. 

Tack NCC  för samarbetet!