Service

Service Stjernfeldts VVS
Vardagsservice, periodisk service, injustering och kontroll. Oavsett om det är en traditionell värmecentral eller ett komplext integrerat värmesystem så är det våra kunniga serviceteams vardag.

Service

Rör- och VS-service ger energisnåla och fungerande installationer med lång livslängd.

Service är en allt viktigare del av all fastighetsverksamhet. Anledningen är enkel, mer sofistikerade system kräver underhåll av utbildad personal och möjligheterna till energivinster ökar och är viktigt i en allt dyrare energivärld. Målen för en allt lägre miljöbelastning ökar i sin tur kraven på rätt inställningar i alla moderna system.

Vardagsservice, periodisk service, injustering och kontroll av komplexa integrerade värmesystem – allt detta är våra medarbetares vardag och Stjernfeldts erbjuder team av medarbetare som kontinuerligt löser våra kunders servicebehov. Kräver dina anläggningar extra insatser löser våra servicetekniker snabbt och flexibelt det också.

Resultatet av kvalitetsinriktad service blir högre energieffektivitet, lägre driftskostnader och mindre miljöbelastning.

Tryggt

Snabb och enkel tillgång till service skapar trygghet. Därför finns våra serviceexperter i Malmö, Lund och Helsingborg – nära våra kunder i Öresundsregionen. Vår arbetsledning och våra montörer har lång erfarenhet och är certifierade för VS- och gasinstallationer samt enligt ”Säker Vatteninstallation”, ”Heta arbeten” och ”Säkerhet vid arbete med lift”.

Smidig dokumentation

Vi erbjuder en bekymmersfri dokumenthantering. ClimatDoc - vårt smarta verktyg där du via internet alltid har tillgång till all din dokumentation, exempelvis service- och besiktningsprotokoll. Allt samlat på ett ställe, lättillgängligt var du än är.

 

För mer information kontakta:
Lars Lindsjö
040-36 34 12
lars.lindsjo@stjernfeldts.se

Fler kontaktpersoner »

 

Referenser Stjernfeldts VVS

Malmö Mässan

Nya Malmömässan stod klar och invigdes i februari 2012 och direkt efter avhölls den första... Läs mer

Kontakta stjernfeldts vvs

Postadress
Box 9013
SE-200 39 Malmö

Malmö
Stenyxegatan 28
040-36 34 00

Helsingborg
Karbingatan 20
042-36 41 00

E-post
info@stjernfeldts.se

Faktura via E-post
faktura@climat80.se