ARE Sensus® - För ett sunt klimatk inomhus och utomhus

ARE Sensus® – Strålande förutsättningar för minskad energiförbrukning, bättre inomhusklimat och ökad flexibilitet

Are Sensus är det enda tekniska byggsystemet på marknaden som erbjuder en högeffektiv kombination av värme, kyla och ventilation. Det patenterade systemet uppfyller kriterierna för ren teknik. Med en Lågenergicentral som kontrollerar alla energiflöden i en byggnad kan man minska behovet av köpt energi med 20–40 % jämfört med konventionell teknik.
 

Stora energibesparingar ger möjlighet till högre miljöklassning

Jämfört med traditionella system minskar Are Sensus förbrukningen av köpt värme med 15–30 %. och energiförbrukningen av köpt kyla med 30–40 %. Sammantaget ger den låga energiförbrukningen minskade utsläpp av CO2-ekvivalenter vilket skapar möjligheter att nå en högre miljöklassning av fastigheten. Systemet är dessutom enkelt, det går tre rör i stället för fyra till utrustningen i rummen och allt är byggt av standardkomponenter som finns på marknaden.
 

Stora energibesparingar ger möjlighet till högre miljöklassning

Simuleringar ger förutsägbara resultat

En korrekt och förutsebar simulering är en viktig faktor vid byggnation av fastigheter som ska miljöklassas. Erfarenheten visar att den realiserade energibesparingen med Are Sensus väl motsvarar de simuleringar som gjorts. Vi har i många år samarbetat med Equa, en världsledande utvecklare av simuleringsmjukvara känd för sin djupa kunskap, höga kvalitet och ledande i teknisk utveckling. Det säkerställer att våra simuleringar är väl underbyggda.
 

Simuleringar ger förutsägbara resultat

Ett behagligt klimat och tilltalande interiörer ger en attraktiv arbetsmiljö

Are Sensus bygger på att värme och kyla strålar ner från paneler installerade i taket. Det skapar en perfekt kombination av värme, kyla, belysning och ventilation. Tack vare att värme och kyla distribueras via strålningspaneler skapas ett dragfritt och tyst inomhusklimat. En regulator i varje rum där värme och kylpaneler installeras gör det möjligt att justera rumsförhållandena individuellt. Förutom att vara en del av själva klimatsystemet tillför panelerna även estetiska kvaliteter till fastigheten och erbjuder flexibla anpassningsbara lösningar utifrån lokalens förutsättningar.
 

Behagligt klimat ger en attraktiv arbetsmiljö

En strålande idé som är både enkel och intelligent

Are Sensus består av ett enskilt system som har kontroll över samtliga energiflöden i byggnaden. Systemet är unikt eftersom värme och kyla cirkuleras inne i byggnaden utan att det sker någon överlappande uppvärmning och kylning. Dessutom drar det nytta av värmen som genereras inomhus och kylan i utomhusluften vilket reducerar behovet av köpt energi. Med Are Sensus kan man även enkelt utnyttja och integrera alternativa energikällor, till exempel geovärme och -kyla, solvärme och spillvärme från kylprocesser.
 

Integrera alternativa energikällor

En metod som vilar på solid vetenskaplig grund

Are Sensus är inte någon ny experimentell teknik. Faktum är att funktionsprincipen bakom Are Sensus utvecklades redan för 20 år sedan och den första byggnaden med systemet blev färdig 2002. Samtidigt förfinas tekniken kontinuerligt med hjälp av forskning, simulering och erfarenheter. Vi är både glada och stolta över att få bedriva den här utvecklingen tillsammans med välrenommerade partners som till exempel Tekniska högskolan i Helsingfors och i Villmanstrand, Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, Equa Simulation, arbetshögskolorna Metropolia och Pori, finska Arbetshälsoinstitutet och Teknologiska forskningscentralen i Finland (VTT).
 

Are Sensus - En metod som vilar på solid vetenskaplig grund

Ett bevisat system som uppnår verkliga mätbara resultat

Eftersom Are Sensus sedan lång tid tillbaka har installerats i fastigheter i Finland finns det mängder av konkreta bevis på att systemet och metoden fungerar. Totalt har systemet installerats i 50 byggnader med en total yta motsvarande 550 000 kvm.

EduCity

EduCity i Åbo färdigställdes 2020 och har en yta på 26 900 kvm. Här styr Are Sensus lågenergicentral alla byggnadens energiflöden. Systemet utnyttjar sval uteluft och den spillvärme som alstras vid byggnadens användning. På så vis sänks energikostnaderna med en fjärdedel jämfört med ett traditionellt hustekniksystem.
 

EduCity i Åbo
Ilmannanrinne i Helsingfors

Ilmannanrinne i Helsingfors

Ilmannanrinne i Helsingfors är en fastighet på 34 326 kvm som färdigställdes 2015. Här styr Are Sensus värme, kyla, ventilation och belysning. Baserat på energiberäkningarna och simuleringarna kommer Are Sensus-systemet att ge en årlig besparing på 31 % inom fjärrvärme och 29 % inom fjärrkyla.

Ruusupuisto-byggnaden

Ruusupuisto-byggnaden vid Jyväskylä universitet är en fastighet på 9 040 kvm och färdigställdes 2015. En oberoende simulering under projekteringsfasen visade att Are Sensus minskade behovet av värme från fjärrvärmesystemet med 15% och elförbrukningen för kylutrustningen med 28 % jämfört med konventionella system.
 

Ruusupuisto-byggnaden
ARE Sensus® brochyr

Ladda ner vår brochyr

Vill du läsa mer om ARE Sensus® och hur systemet ger dig strålande förutsättningar att skapa ett sunt klimat både inomhus och utomhus? Ladda ner brochyren och ta reda på hur du kan minska behovet av köpt energi med upp till 40%.

Vill du veta mer om Are Sensus? Kontakta oss gärna på telefon eller mejl.

Anders Welander  040-363497
anders.welander@climat80.se