Fastighetsservice

Fastighetsservice

Fastighetsservice

Inom tjänsteområdet Fastighetsservice erbjuder Climat80 alla tjänster som behövs för god skötsel och underhåll av en fastighet. Vi vet att en väl utförd fastighetsservice ökar nöjdheten hos de som bor och verkar i fastigheten, men det minskar också risken att problem och skador uppstår. Vi erbjuder allt från fastighetsförvaltning och teknisk förvaltning till administrativ förvaltning. Vi är erfarna och proaktiva och ser möjligheter till utveckling.

Förvaltning

Vi arbetar med små och stora fastighetskunder, och kan sätta samman den bästa helhetslösningen för dig, inom både teknisk och administrativ förvaltning.

Läs mer om förvaltning

Fastighetsskötsel

En fastighets behov av skötsel beror på fastighetens ålder, status med mera. Climat80 erbjuder alltid anpassade lösningar och avtal som lever upp till de krav varje enskild uppdragsgivare specificerar.

Läs mer om fastighetsskötsel

Felanmälan

Vi hanterar din Felanmälan, en tjänst för alla fastighetsbolag, -ägare och bostadsrättsföreningar och kan anpassas efter uppdragsgivarens varierande antal fastigheter och lägenheter.

Läs mer om felanmälan

Tilläggstjänster

Climat80 erbjuder erbjuda en bred lista av tilläggstjänster som utförs efter särskild överenskommelse eller så inkluderas det i avtalet och då utförs åtgärderna automatiskt

Läs mer om tillägstjänster

Referenser Climat80

Brf Steglitsen

Brf Steglitsen ligger i Arlöv och omfattar 17 lägenheter och en gemensamhetslokal.... Läs mer

Kontakta Climat80

Postadress
Box 9013
SE-200 39 Malmö

Malmö
Stenyxegatan 28
040-36 34 00

Lund
Skiffervägen 18
046-10 13 00

Helsingborg
Karbingatan 20
042-36 41 00

E-post
info@climat80.se

Faktura via E-post
faktura@climat80.se