Climat80 industri

Industri
Climat80 Industri är specialister på industriellt inneklimat. Ett område som regleras med allt hårdare miljökrav. Tekniken förfinas och energieffektiviteten ökar. Vi har kunskapen som krävs för en sund industriell miljö.

Climat80 industri

Kvalitetsinriktat industriinneklimat allt viktigare

Lagar och myndigheters föreskrifter ökar ständigt kraven på industrins inneklimat liksom dess påverkan på det yttre klimatet. Samtidigt ökar kraven på högre kvalitet samt ökad produktivitet. Det här var grundförutsättningarna när Climat80 Industri utvecklade sin verksamhet inom Climat80-Gruppen.

Industrigruppens personal har lång och gedigen industriell erfarenhet av hur man skapar ett industriklimat med fokus på arbetsmiljö, produktivitet, energioptimering samt god ekonomi. Climat80 Industri är en totalleverantör av de flesta industriella innemiljöer. Företaget åtar sig såväl helhetsuppdrag från idé, konstruktion, leverans, montering, driftsättning till efterföljande service, som enskilda uppdrag i samband med modernisering, ombyggnation, anpassningar eller bara service.

Climat80 Industri har under de senaste åren skapat många intressanta kundrelationer och levererat moderna och energieffektiva lösningar till de flesta industrisegment. Kundernas antal ökar liksom uppdragens storlek.

Välkommen till Climat80 Industri för en framtidsinriktad hälsosam innemiljö.

Ronab%20Logo

Den 9 mars 2022 förvärvade Climat80 AB Ronab Automation AB´s verksamhet. Genom förvärvet förstärker vi vår industriavdelning med automationsexperter från Ronab som inte bara ger oss ett helhetsgrepp om automationsaffären mot industrin utan också en helt ny potential i vår leverans.

För frågor kring förvärvet eller kring vårt erbjudande är du välkommen att kontakta oss:

Mats Karlsson
046-10 13 92
mats.karlsson@climat80.se

Sonny Persson
040 22 91 94
sonny.persson@ronab.se 

Fler kontaktpersoner »

Referenser

334 solpaneler och sänkt CO2 avtryck på VA SYDs reningsverk

VA SYD ansvarar för vatten och avlopp i fem skånska kommuner, bland annat i Malmö och Lund. När... Läs mer

Kontakta Industri

Postadress
Box 9013
200 39 Malmö

Lund
Tellusgatan 13
Karta »