Nyheter

Lindholmen, Göteborg Energi, Fjärrkyla

2 stora uppdrag till KLIMATKYL

Lindholmen, Göteborg Energi, Fjärrkyla Göteborg Energi AB har en befintlig kylcentral för produktion av fjärrkyla på Lindholmen. Anläggning har nu kompletterats med nytt vätskekylaggregat. Ny kylanläggning installeras i tillbyggnad av fastighet, byggnad utförs av annan entreprenör. Klimatkyl har levererat och installerat nytt vätskekylaggregat om 5MW kyleffekt med tillhörande kyltorn, rörsystem, kraftmatning, styrsystem och kringutrustning. [[{"fid":"623","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"%C3%84tteh%C3%B6gen%2C%20Saba%2C%20Helsingborg","field_file_image_title_text[und][0][value]":"%C3%84tteh%C3%B6gen%2C%20Saba%2C%20Helsingborg"},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"%C3%84tteh%C3%B6gen%2C%20Saba%2C%20Helsingborg","field_file_image_title_text[und][0][value]":"%C3%84tteh%C3%B6gen%2C%20Saba%2C%20Helsingborg"}},"link_text":null,"attributes":{"alt":"%C3%84tteh%C3%B6gen%2C%20Saba%2C%20Helsingborg","title":"%C3%84tteh%C3%B6gen%2C%20Saba%2C%20Helsingborg","height":"377","width":"800","class":"file-default media-element","data-delta":"1"}}]] Ättehögen, Saba, Helsingborg Befintlig processkylanläggning som betjänar fastigheten skall uppgraderas, moderniseras och miljöanpassas. För kylproduktion installeras nya vätskekylaggregat som ersätter befintliga. Nya aggregat där två enheter betjänar utrymme via delar av befintligt köldbärarsystem. Ett nytt aggregat som betjänar utrymmen via nytt Köldbärarsystem. Klimatkyl levererar och installerar 3 st nya vätskekylaggregat (industri)  typ Chillpac med ammoniak som köldmedium, totalt 1 700kW kyleffekt. I uppdrag ingår också kylmedelkylare, fläktluftskylare, värmeåtervinning (värmepumpar), kraftmatning, byggarbeten, rörsystem, styrsystem och kringutrustning. Ättehögen hyr ut fastigheten till Saba Logistics AB för distributionslager med grönsaker, bananer och blommor. Deras fastighet ligger i Helsingborg där vi utfört vår installation.

Climat80 hjälper Bulltoftabanan med en totalombyggnad.

Climat80 hjälper Bulltoftabanan med en totalombyggnad.

Under våren har Climat80-Gruppen byggt om Bulltoftabanans kontor och utbildningsbyggnad. Bulltoftabanan kontaktade Climat80 hösten 2016 om önskemål att få ändra om och lyfta sina nedslitna lokaler. Lokalerna var inte optimala samt huset var i behov av renovering. Under hösten arbetade vi tillsammans med Bulltoftabanan fram ett nytt koncept där vi i princip blåste hela huset på alla installationer och installerar nytt behovsstyrt ventilationssystem, nytt värmepumpsystem, nya våtenheter med helt nytt KV samt VV system. Helt ny elinstallation med nya belysningsarmaturer samt nytt larm och passagesystem. I Climat80:s åtagande ingår även rivning som dotterbolaget Sanpro utfört. Som samarbetspartner har vi valt Lareko Bygg som ansvarar för byggarbetena. Bulltoftabanan ville förändra utseendet på huset för att få en underhållsfri byggnad. Inom lokalerna har det varit stora förändringar pådess utformning. Man har valt att göra en tillbyggnad i form av en passage mellan kontor och utbildningsbyggnad. Även stora fasadförändringar såsom att alla fönster och dörrar bytts ut, man valde att byta ut trä mot plåt på fasaden för att få allt så underhålsfritt som möjligt. Detta plåtarbete är utfört utav vår samarbetspartner Lödde Plåt. Vår Energiavdelning har varit engagerad och räknat ut en energibesparing på fastigheten med upp till 30%. Projektet kommer att vara klart i augusti 2017. ”Bulltoftabanan” är halkbanan i Malmö där alla som skall ta körkort får delar av sin utbildning. Projektansvarig för projektet har varit Anders Welander på Climat80 AB. [[{"fid":"621","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Bulltoftabanan-%20f%C3%B6re%2Fsnart%20f%C3%A4rdigt","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Bulltoftabanan-%20f%C3%B6re%2Fsnart%20f%C3%A4rdigt"},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Bulltoftabanan-%20f%C3%B6re%2Fsnart%20f%C3%A4rdigt","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Bulltoftabanan-%20f%C3%B6re%2Fsnart%20f%C3%A4rdigt"}},"link_text":null,"attributes":{"alt":"Bulltoftabanan-%20f%C3%B6re%2Fsnart%20f%C3%A4rdigt","title":"Bulltoftabanan-%20f%C3%B6re%2Fsnart%20f%C3%A4rdigt","height":"377","width":"800","class":"file-default media-element","data-delta":"1"}}]]

Hållbar och säker tvättservice på Lugala sjukhus i Tanzania

För att säkerställa en hållbar och säker tvättservice på Lugala sjukhus i Tanzania, har ”Ingenjörer utan gränser” tillsammans med Climat80, utformat och genomfört ett nytt energisystem baserat på solpaneler. Lugala Lutheran Hospital är ett ideellt sjukhus i Ulanga West, som grundades 1949 av den danska Lutheran Mission, Ulanga-Kilombero. Avrinningsområdet sjukhuset omfattar Ulanga väster och Kilombero söder, med en befolkning på 164 000 personer. I mars 2014 var det officiella antalet 157 bäddar och 162 personer arbetade på sjukhuset. Patienterna betalar bara en liten del av de faktiska kostnaderna, vilket gör sjukhuset beroende av bidrag från den tanzaniska regeringen samt organisationer från hela världen.  Innan det nya systemet infördes tvättade sjukhuset tvätten för hand och det vatten som användes värmdes med ved och en solfångare.  Flera problem hade identifierats:  Temperaturerna som uppnås med befintlig solfångare var inte tillräckligt hög (endast cirka 50° C) för att säkerställa desinficering av tvätten. Därför hade de fått komplettera med spisar som eldats med ved, för att värma upp vattnet till högre temperatur, med spisar i dåligt skick. Det fanns inget system för att styra så temperaturen var varmt nog för att desinficera tvätten. Eftersom operationstextilier, lakan och arbetskläder tvättas vid anläggningen, finns det en risk att detta kan påverka sjukhusvården.  En önskan hade uttryckts för att se om det var möjligt att använda en annan typ av solfångare eller en annan typ av förnybar energikälla. Dessutom skulle lösningen vara kostnadseffektiv att köra och underhålla för att stödja en kostnadseffektiv vård.  Ett faktum var också att trä är en bristvara i området vilket då kunde leda till problem med avskogning. Det fanns några gamla tvättmaskiner i huset men de var inte i bruk eftersom de kräver för hög effekt av elektricitet då de måste förses med uppvärmt vatten. Arbetet i tvätteriet utförs för hand och det kan vara tungt arbete för de två damer som arbetar där. Deras arbete innebär rengöring av textil förorenad med blod och det är därför av stor vikt att arbetet utförs på ett säkert sätt med begränsad risk för smittspridning. En projektgrupp inom ”Ingenjörer utan gränser” har sedan 2015 utformat ett nytt värmesystem som använder nya solpaneler och en varmvattenberedare. Under februari 2017 genomförde man installationen av en ny solfångaranläggning kopplat till en varmvattenberedare med styrning. Projektet kunde genomföras tack vare stöd från sponsorer Climat80, ÅF och Armatec.

Region Skåne har valt Climat80-Gruppen som samarbetspartner på flera av Skånes sjukhus!

Region Skåne har tecknat ramavtal till flera av Skånes sjukhus med Climat80-Gruppens olika bolag gällande entreprenader för Luftbehandling samt VS och service. Climat80 och Stjernfeldts VVS har fått avtal för sjukhusen i Malmö, Lund, Helsingborg och Ystad. Lunds Värme & Sanitet har fått avtal för sjukhusen i Malmö, Lund och Helsingborg. Det är hedrande att vi fått förtroendet att bli en ännu starkare samarbetspartner med Region Skåne. Vårt mål är att alltid kunna erbjuda våra kunder fullständiga lösningar inom alla våra verksamhetsområden. Detta visar att vårt utbud av helhetslösningar är uppskattade och konkurrenskraftiga. Även om avtalen är var för sig, ser vi många fördelar för Region Skåne att få en samarbetspartner med företagen inom Climat80-Gruppen, då vi kan ha helhetssyn över sjukhusens installationer. Vi har redan utfört ett flertal stora ombyggnader där vi gått in och tagit ett helhetsansvar. Ramavtalet innefattar även styr & regler samt kyla. Bl.a. totalombyggnad av 5 operationssalar i Landskrona samt pågående installationer av ny mediaförsörjning till nya sjukhusområdet i Helsingborg. Climat80 har tillsammans med sjukhusen tagit fram ett system, CM80 (Cleanroom Monitor 80) en styrenhet för att säkra operationssalarnas luftkvalité inför operationer. Det nya avtalet börjar gälla 2017-07-15 och är ett 2 års avtal med möjlighet till förlängning. Kontaktpersoner för avtalen inom Climat80-Gruppen är: Luftbehandling: Thomas Sjöberg, Climat80, 040-36 34 91, thomas.sjoberg@climat80.se VS (rör): Jan Norén, Lunds Värme & Sanitet, 046-540 74 52,  jan.noren@lundsvs.se VS (rör): Lars Lindsjö, Stjernfeldts VVS, 040-36 34 12,  lars.lindsjo@stjernfeldts.se

Pages

Presskontakt

Presskontakt

Jonas Granzell

Jonas Granzell

CEO
+46 705247473

Referenser

Kylsystem hos SydGrönt i Landskrona

Det område som vi arbetat med under decennier är installationer och anläggningar som tar hänsyn... Läs mer