Nyheter

Solceller hos Climat80-Gruppen

Hur går det med våra solceller?

Vi följer vår solcellsanläggning i Malmö och vår energiavdelning har gjort en uppföljning av resultatet för perioden januari-juni 2020 och anläggningen fortsätter att producera enligt våra förväntningar. 40 000 kWh räcker till att köra 20 000 mil med våra hybridbilar. Anläggningen har producerat 40 863 kWh första halvåret 2020. Av dessa har vi använt 18 047 kWh själva och sålt 22 817 kWh vidare till E.ON. Detta ger en egenanvändning på ca 44 procent. För att täcka det behov vi har haft då anläggningen inte producerat tillräckligt med el, till exempel kvällar och molniga dagar, har vi köpt in 47 437 kWh. Utöver intäkten på den el som vi säljer så medför solcellerna också en besparing vad gäller det maximala effektuttaget. E.ON debiterar en avgift baserat på det största effektuttaget per timme varje månad, eftersom detta inträffar dagtid när anläggningen alltid producerar något reducerar det effektbehovet. Sparade koldioxidutsläpp uppgår till ca 6 100 kg. Vi ligger något över i produktion på halvårsbasis jämfört med samma period 2019. Är du intresserad av att veta mer om solceller, kontakta vår energiavdelning på 040 – 36 34 00.    Sammanställning av elanvändning och solcellsproduktion första halvåret 2020.   [[{"fid":"984","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"class":"file-default media-element","data-delta":"1"}}]] [[{"fid":"985","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"class":"file-default media-element","data-delta":"2"}}]] Totala elanvändningen på Stenyxegatan 28 i Malmö uppdelat på köpt el och egen användning av producerad el från solcellerna. [[{"fid":"986","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"3":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"class":"file-default media-element","data-delta":"3"}}]] [[{"fid":"987","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"4":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"class":"file-default media-element","data-delta":"4"}}]] Den totala producerade elen från solcellerna. [[{"fid":"988","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"5":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"class":"file-default media-element","data-delta":"5"}}]] [[{"fid":"989","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"6":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"class":"file-default media-element","data-delta":"6"}}]] Verklig produktion mot simulerad produktion av el från solcellerna.

Var rädd om dig och om varandra

Var rädd om dig och om varandra

Tillsammans med resten av Sverige har vi stor respekt för allt som händer i världen just nu med anledning av spridningen av covid-19 och gör allt vi kan för att ta vårt ansvar för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner och ett fungerande företag, med stor respekt och hänsyn för våra medmänniskor. Måndagen den 9 mars gick Are Sverige med Climat80 Gruppen, Kungälvs Rörläggeri och Inter El upp i beredskapsläge och införde nya rutiner som vi dagligen följer och följer upp i ett nära samarbete med kunder, leverantörer och medarbetare.  Det är mycket som har förändrats i allas våra liv. Vi bevakar händelseutvecklingen noga och vidtar olika åtgärder för att säkra fortsatt drift och vår leveransförmåga även framöver. En liten bild av hur det ser ut hos oss just nu Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer.  Våra medarbetare följde tidigt våra reserestriktioner och ställde in resor. Överallt ser vi folk tvätta sina händer, hälsa med flera meters avstånd och hålla virtuella möten över skärmen. Vi är lyhörda för hur vi mår. Vi bevakar material och resurser, lägger om projekt och följer våra kunders nya direktiv och rutiner. Vi håller igång våra leverantörer, men ses även där i virtuella möten. Mitt i allt som händer just nu finns det ljusglimtar i att se all den respekt och omsorg som visas, att se nya arbetssätt utvecklas, som fungerar precis lika bra fast vi inte träffas eller sitter bredvid varandra. Trots ett ökat fysiskt avstånd till varandra sker samtidigt både utveckling och en ökad närhet till varandra.  Hos oss på Are Sverige med Climat80 Gruppen, Kungälvs Rörläggeri och Inter El ska alla vara trygga i sitt arbete och vi är väl förberedda på hur vi ska agera.  Var rädd om dig och om varandra!

Pages

Presskontakt

Presskontakt

Helene Dahlgren

Helene Dahlgren

HR Chef och Kommunikation
+46 761819630

Referenser

334 solpaneler och sänkt CO2 avtryck på VA SYDs reningsverk

VA SYD ansvarar för vatten och avlopp i fem skånska kommuner, bland annat i Malmö och Lund. När... Läs mer