Nyheter

Solceller hos Climat80-Gruppen

Hur går det med våra solceller?

Vi följer vår solcellsanläggning i Malmö och vår energiavdelning har gjort en uppföljning av resultatet för perioden januari-juni 2020 och anläggningen fortsätter att producera enligt våra förväntningar. 40 000 kWh räcker till att köra 20 000 mil med våra hybridbilar. Anläggningen har producerat 40 863 kWh första halvåret 2020. Av dessa har vi använt 18 047 kWh själva och sålt 22 817 kWh vidare till E.ON. Detta ger en egenanvändning på ca 44 procent. För att täcka det behov vi har haft då anläggningen inte producerat tillräckligt med el, till exempel kvällar och molniga dagar, har vi köpt in 47 437 kWh. Utöver intäkten på den el som vi säljer så medför solcellerna också en besparing vad gäller det maximala effektuttaget. E.ON debiterar en avgift baserat på det största effektuttaget per timme varje månad, eftersom detta inträffar dagtid när anläggningen alltid producerar något reducerar det effektbehovet. Sparade koldioxidutsläpp uppgår till ca 6 100 kg. Vi ligger något över i produktion på halvårsbasis jämfört med samma period 2019. Är du intresserad av att veta mer om solceller, kontakta vår energiavdelning på 040 – 36 34 00.    Sammanställning av elanvändning och solcellsproduktion första halvåret 2020.   [[{"fid":"984","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"class":"file-default media-element","data-delta":"1"}}]] [[{"fid":"985","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"class":"file-default media-element","data-delta":"2"}}]] Totala elanvändningen på Stenyxegatan 28 i Malmö uppdelat på köpt el och egen användning av producerad el från solcellerna. [[{"fid":"986","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"3":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"class":"file-default media-element","data-delta":"3"}}]] [[{"fid":"987","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"4":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"class":"file-default media-element","data-delta":"4"}}]] Den totala producerade elen från solcellerna. [[{"fid":"988","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"5":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"class":"file-default media-element","data-delta":"5"}}]] [[{"fid":"989","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"6":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"class":"file-default media-element","data-delta":"6"}}]] Verklig produktion mot simulerad produktion av el från solcellerna.

Var rädd om dig och om varandra

Var rädd om dig och om varandra

Tillsammans med resten av Sverige har vi stor respekt för allt som händer i världen just nu med anledning av spridningen av covid-19 och gör allt vi kan för att ta vårt ansvar för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner och ett fungerande företag, med stor respekt och hänsyn för våra medmänniskor. Måndagen den 9 mars gick Are Sverige med Climat80 Gruppen, Kungälvs Rörläggeri och Inter El upp i beredskapsläge och införde nya rutiner som vi dagligen följer och följer upp i ett nära samarbete med kunder, leverantörer och medarbetare.  Det är mycket som har förändrats i allas våra liv. Vi bevakar händelseutvecklingen noga och vidtar olika åtgärder för att säkra fortsatt drift och vår leveransförmåga även framöver. En liten bild av hur det ser ut hos oss just nu Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer.  Våra medarbetare följde tidigt våra reserestriktioner och ställde in resor. Överallt ser vi folk tvätta sina händer, hälsa med flera meters avstånd och hålla virtuella möten över skärmen. Vi är lyhörda för hur vi mår. Vi bevakar material och resurser, lägger om projekt och följer våra kunders nya direktiv och rutiner. Vi håller igång våra leverantörer, men ses även där i virtuella möten. Mitt i allt som händer just nu finns det ljusglimtar i att se all den respekt och omsorg som visas, att se nya arbetssätt utvecklas, som fungerar precis lika bra fast vi inte träffas eller sitter bredvid varandra. Trots ett ökat fysiskt avstånd till varandra sker samtidigt både utveckling och en ökad närhet till varandra.  Hos oss på Are Sverige med Climat80 Gruppen, Kungälvs Rörläggeri och Inter El ska alla vara trygga i sitt arbete och vi är väl förberedda på hur vi ska agera.  Var rädd om dig och om varandra!

Are logotype

Are fick godkännande av Konkurrensverket i Sverige för förvärvet av Climat80 Gruppen

PRESSMEDDELANDE Are fick den 24 januari godkännande av Konkurrensverket i Sverige för sitt företagsförvärv av Climat80 AB med tillhörande dotterbolag (“Climat80 Gruppen”). Förvärvet slutfördes i början av februari. Are meddelade den 9 januari 2020 att företaget undertecknat ett avtal om att köpa aktier i Climat80 Gruppen. Det förutsattes godkännande av Konkurrensverket i Sverige för företagsförvärvet. Med förvärvet av Climat80 Gruppen är Are verksam på tio platser i Sverige, sysselsätter nära 650 yrkesverksamma inom fastighet- och byggsektorn och når 111 miljoner euro i total omsättning.  –  Redan från början har vårt mål varit att erbjuda ett fullständigt sortiment av tekniska fastighetstjänster i Sverige. Detta inkluderar lösningar och tjänster för hela livscykeln för fastigheter, från den inledande byggfasen och underhållet till modernisering, renovering och fastighetsförvaltning. Vi är mycket imponerade av yrkeskunnandet hos personalen inom Climat80 Gruppen. Genom att kombinera den kompetens och kunskap som finns inom Climat80 Gruppen, Kungälvs Rörläggeri och Inter-El kommer Are Sverige bli en ännu starkare och mer mångsidig operatör på den svenska marknaden, säger Are Sveriges CEO Jonas Granzell.   Mer information:  Jonas Granzell, Sverigechef Are  jonas.granzell@are-group.se  +46 (0)70 524 74 73 Om Climat80 Gruppen Climat80 AB är moderbolag i en grupp om nio företag inom fastighetstjänster: Climat80 AB, Klimatkyl i Malmö AB, AB Stjernfeldts VVS, Lunds Värme & Sanitets AB, Clifa Service AB, Climat80 Entreprenad AB, Sanpro AB, El Fastighetsservice Syd AB och KAWI Solutions AB. Climat80 Gruppen har 400 anställda och omsätter tillsammans 66 miljoner euro. Climat80 Gruppen har lång erfarenhet av energieffektiva installationer, teknisk service och fastighetsförvaltning och är en trygg och långsiktig fastighetspartner under hela fastighetens livslängd. Om Are Are är ett finskt familjeföretag med mer än 100 års erfarenhet av tekniska byggnadstjänster. Vi tillhandahåller lösningar och tjänster för fastigheters fullständiga livscykel, från den initiala byggfasen och underhåll till modernisering och renovering. Vi arbetar i nära samarbete med våra kunder för att hitta de bästa lösningarna, oavsett om projektet omfattar ett bostadshus, kontor, köpcentrum, hotell, sjukhus eller en industrianläggning. Vi fokuserar på smart byggteknik för att säkerställa energieffektiva anläggningar för våra kunder och bekväma inomhusförhållanden för slutanvändarna – allt implementerat på ett kostnadseffektivt sätt. Are är verksamma i tre länder och har totalt 3 300 anställda i Finland och Sverige . Hela koncernen omsätter cirka 450 miljoner euro (pro forma) före Climat80 Gruppen förvärvet. Vi är en del av Conficap Group. I Are Sverige AB ingår Kungälvs Rörläggeri som är verksamt på åtta platser i Sverige och sysselsätter cirka 240 yrkesverksamma. Kungälvs Rörläggeri har stark kompetens inom VVS. I företaget ingår även Inter El AB, som är en elleverantör och ett serviceföretag med cirka 20 anställda som är verksamma i Göteborgsområdet. Hela koncernen omsätter cirka 450 miljoner euro (pro forma). Det svenska bolaget omsatte cirka 46 miljoner euro år 2018.

Pages

Presskontakt

Presskontakt

Jonas Granzell

Jonas Granzell

CEO
+46 705247473

Referenser

Kylsystem hos SydGrönt i Landskrona

Det område som vi arbetat med under decennier är installationer och anläggningar som tar hänsyn... Läs mer