Nyheter

Att arbeta med extremt rena miljöer för känslig kirurgi ställer höga krav

Att göra tekniska installationer och genomföra ombyggnader när verksamheten på Skånes universitetssjukhus i Malmö är igång kräver noggrann planering och effektivitet i genomförandet. Det måste bli rätt direkt för det kan ta tid att planera om igen. Antonio Grandon, projektledare på Climat80, har varit med och följt utvecklingsarbetet som pågått under många år och är väl insatt i våra pågående projekt. Han tar oss med på en rundvandring på sjukhusområdet där vi besöker en nyligen renoverad operationssal för känslig kirurgi, ett magnetröntgenrum, vi träffar enhetschefer på sjukhuset och även Regionfastigheter för en kortare intervju. Vi träffar också vårt stationära team som ger oss teknisk fakta kring de pågående projekten.   Det sitter ett helt team från våra bolag Climat80 och Stjernfeldts VVS stationerade på Skånes universitetssjukhus i Malmö som arbetar kontinuerligt med utveckling och underhåll av ventilation, kyla, värme och sanitet på sjukhusområdet. Närheten krävs för att arbetet ska bli effektivt. Operationssalar för ren och känslig kirurgi Det finns två typer av operationssalar, för vanlig ren kirurgi och för känslig kirurgi. Extra höga krav ställs det på operationssalar för känslig kirurgi där man utför operationer som innefattar exempelvis implantat av ben och ryggmärgsoperationer. Kraven som ställs är omfattande hygienkrav enligt SS TS 39: 2015, med hög luftomsättning och höga krav på luftfiltrering. Det innebär att miljöer med konstant hög luftkvalitet skapas med hjälp av de finaste partikelfilter och med luftreningssystem som säkrar att det alltid är samma luftflöde, temperatur och luftfuktighet. Inga partiklar får komma igenom de HEPA-filter som används. Allt är automatiserat, rörelsedetektorer är installerade för att inte behöva vidröra något med händerna och de stora fläktsystemen klarar de högsta kraven för luftomsättning. [[{"fid":"804","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"7":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"class":"file-default media-element","data-delta":"7"}}]] Av totalt 16 operationssalar har 15 uppgraderats för att klara dagens krav på ren kirurgi, varav en för att klara operationer inom känslig ren kirurgi. På manöverpanelen i OP4 kan vi följa alla händelser och luftens status, antal dörröppningar, luftkvalitet, temperatur, luftfuktighet och så vidare. Så fort en dörr öppnas och hålls öppen mer än en stipulerad tid lyser en röd lampa. Uppreningstiden i operationssalen kontrolleras och är mindre än tre minuter, under denna tid lyser varningslampan gul för att övergå till grön igen när salen är klar för operation. – Operationssalen håller en konstant hög luftkvalitet för operation dygnet runt och lösningen som vi tagit fram är den första inom Region Skåne, säger Antonio Grandon, projektledare på Climat80. I operationssalen träffar vi Pernilla Brandtlund-Runsten som är enhetschef på Skånes universitetssjukhus. Hon berättar om strategin för de nya operationssalarna. [[{"fid":"805","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Pernilla%20Brandtlund-Runsten%20a%CC%88r%20enhetschef%20pa%CC%8A%20Ska%CC%8Anes%20universitetssjukhus","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Pernilla%20Brandtlund-Runsten%20a%CC%88r%20enhetschef%20pa%CC%8A%20Ska%CC%8Anes%20universitetssjukhus"},"type":"media","field_deltas":{"8":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Pernilla%20Brandtlund-Runsten%20a%CC%88r%20enhetschef%20pa%CC%8A%20Ska%CC%8Anes%20universitetssjukhus","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Pernilla%20Brandtlund-Runsten%20a%CC%88r%20enhetschef%20pa%CC%8A%20Ska%CC%8Anes%20universitetssjukhus"}},"link_text":null,"attributes":{"alt":"Pernilla%20Brandtlund-Runsten%20a%CC%88r%20enhetschef%20pa%CC%8A%20Ska%CC%8Anes%20universitetssjukhus","title":"Pernilla%20Brandtlund-Runsten%20a%CC%88r%20enhetschef%20pa%CC%8A%20Ska%CC%8Anes%20universitetssjukhus","class":"file-default media-element","data-delta":"8"}}]] – Målet är att flytta samman och optimera operationer för kirurgi. Vi sparar resurser genom att samla allt på samma ställe. Operationer inom infektionskänslig kirurgi, patienter med nedsatt immunförsvar samt ingrepp med implantat - våra hightech salar måste hålla en toppnivå och ventilationen och renheten är viktig för patientsäkerheten, säger Pernilla Brandtlund-Runsten som är enhetschef på Skånes universitetssjukhus. Tekniska utrymmen ligger på ett eget våningsplan och består av fyra skepp med friskluftsintag och bakomliggande fläktkammare. Fläktrummen har Climat80, Styr och regler, arbetat med och Elfast har arbetat med kraft och starkströmsförsörjning. Fler väljer magnetröntgen Vi träffar Kristina Hage-Hansson, som är enhetschef på Röntgenavdelning skelett och thorax i Malmö, utanför den nya salen för magnetröntgen som berättar om en ny trend. – Fler och fler väljer magnetröntgen istället för vanlig röntgen och inflödet av remisser ökar. För att möta efterfrågan har vi investerat och nyligen installerat en ny magnetkamera, den femte. Bara magnetkameran innebär en investering på 15 miljoner kronor, säger Kristina Hage-Hansson, enhetschef på Region Skåne. Fuktigheten i salen ligger på 40-60 % och håller en konstant temperatur på 21 grader, regleringen sker bland annat med ångbefuktare och avfuktare. Intervju med Sibel Buyukvardar som är projektledare på Regionfastigheter, Region Skåne Förvaltningen Regionfastigheter har som uppdrag att ansvara för ägande och utveckling av Region Skånes ägda och förhyrda fastigheter. Uppdraget innebär att ansvara för den samlade planerings- och byggprocessen vid ny- och ombyggnationer och skapa goda förutsättningar för framtidens sjukvård. Med ca 150 medarbetare förvaltar Regionfastigheter 9 sjukhus. Räknar man i yta är 1,1 miljoner kvadratmeter egna fastigheter och 0,5 miljoner kvadratmeter inhyrda lokaler. Regionfastigheter har ett stort kontor inne på Malmös sjukhusområde som har enheter för installation, förvaltning och en byggavdelning. Vi pratar med Sibel Buyukvardar som är projektledare på Regionfastigheter och en viktig samordnande länk i de olika projekten. [[{"fid":"795","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"5":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"class":"file-default media-element","data-delta":"5"}}]] Sibel Buyukvardar, projektledare Regionfastigheter, Region Skåne – Det är viktigt att entreprenörer som arbetar på sjukhusområdet och genomför projekt smälter in. Det gäller att inte störa verksamheten och ibland förläggs installationer till kvällstid och helger, för att reducera störningar p g a driftstopp av ventilation eller avstängning av vatten. Vi lägger stor vikt på att ha ett robust sjukhus och en VA-strategi som klarar framtida krav, säger Sibel Buyukvardar, projektledare på Regionfastigheter. [[{"fid":"796","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"6":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"class":"file-default media-element","data-delta":"6"}}]] Climat80-Gruppens stationära team på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Under namnet Nya Sjukhuset Malmö (NSM) ligger all nyproduktion i Malmö där planerna är en ny stor vårdbyggnad i två sammanlänkande delar och en servicebyggnad. Den tekniska infrastrukturen på området uppdateras också med bland annat införande av AGV:er (automatiska förarlösa truckar) och ett utvecklat rörpostsystem. Det finns även planer på en ny samlad barnverksamhet i sjukhusområdet. De framtida utmaningarna är att möta behoven när invånarantalet och behov av vårdplatser och vårdmottagningar ökar, samtidigt som den digitaliserade vården minskar behoven. Utvecklingen inom ny teknik med smarta digitaliserade fastigheter är ännu en. Climat80-Gruppen är en mångsidig installation- och servicepartner inom segmenten fastighet, bygg, industri och sjukvård. Vi utformar, installerar och servar luft, vatten och energiflöden i fastigheter. Vi löser alla vardagliga problem i företags- och bostadsfastigheter för ökat välbefinnande för människorna som arbetar och bor där. För industrier och sjukhus löser vi avancerade tekniska utmaningar för att optimera förutsättningarna för produktion och tjänsteutövning, med säkrad funktion. Climat80 AB med sju dotterbolag omsätter 645 miljoner kronor och finns Öresundsregionen.

Mechanum växer i en bransch i förändring

Mechanum växer i en bransch i förändring

Verkstadsmarknaden i Sverige är sedan några år i en stark omvandling där utvecklingen mot färre och större verkstäder är tydlig. Redan 2002 genomförde EU en lagändring i syfte att skapa större konkurrens och bättre service för bilägarna och det öppnade upp för möjligheten att driva auktoriserad försäljning av bilar och service separat. Teknikinnehållet i bilarna ställer ökade krav på investeringar och större auktoriserade märkesverkstäder och kedjeanknutna verkstäder ökar sina marknadsandelar. Mechanum är en konkurrenskraftig aktör på denna marknad och är en renodlad auktoriserad flermärkesverkstad som utför service, reparationer och garantiarbeten på de ledande bilmärkena i Sverige. Mechanum är auktoriserat för bilmärken motsvarande över 65 procent av den svenska bilpopulationen och den största ägaren är Pegroco Invest. Bolaget har 250 kvalificerade medarbetare och genomför över 55 000 kundbesök per år. 2010 stod anläggningen i Malmö klar och tar idag emot Volvo, Volkswagen, Skoda, Audi, BMW, Ford, Saab och Opel. Anläggningen i Malmö är en fullserviceanläggning som utför service, reparationer, däckbyten och rekonditionering och har en egen plåt- och lackverkstad. Just nu pågår en ombyggnad för att utöka serviceplatserna med 30 % för att kunna ta emot ytterligare ett bilmärke.  Mechanum har anlitat Climat80 AB för att hålla i ombyggnaden som innebär att anläggningen får ett nytt modernt lagerhanteringssystem i två plan med reservdelslager och utökat antal serviceplatser - en mer rationell verkstad. Climat80 utför rivning, byggarbeten med målning samt all ombyggnad av el, VS och ventilation. Arbetet påbörjades i januari 2019 och beräknas vara klart i slutet av april.

Climat80 Entreprenad på Kallis i Malmö

Havet värmer Kallis

Fler och fler blir besökarna som strömmar till Ribersborgs Kallbadhus som blivit en populär oas i Malmö. Det är därför viktigt för Malmö Stadsfastigheter att hålla energikostnaderna nere. Sedan tre år tillbaka har utbyggnaden av havsvärme skett i etapper och nu värms även den kulturskyddade cafédelen av huset med havsvärme.  Tekniken när man ska tillvarata havsvärme fungerar på samma sätt som när man tillvaratar jordvärme och sjövärme, vid jordvärme grävs slangarna ner i marken och i sjöar kan man bara rulla ut och släppa ner slang på botten, men i havet rör sig sjöbotten så där måste alla kollektorslangar förankras i stolpar och grävas ner av dykare. Slangens längd avgörs av husets storlek, läge och andra förutsättningar. I slangen finns en miljövänlig vätska, köldmedia, som hämtar värme från havet. Den lågvärdiga energi som finns i havet omvandlas sedan till högvärdig energi genom en värmepump. Värmepumpen använder en gas som går från flytande form till gasform genom att den värms av havet, därefter komprimeras gasen till högt tryck. Genom denna process så blir gasen varm och värmen överförs till husets värme och tappvattensystem.  Därefter återgår gasen till flytande form. Vätskan som passerade värmepumpen kyls ner när den värmer gasen och pumpas därefter åter ut i kollektorslingan, där den värms upp igen och cirkulerar tillbaka till värmepumpen. Så fortsätter vätskan att cirkulera varv efter varv och överför sin värme till värmepumpen. Anläggningen installerades för tre år sedan, men har nu byggts ut och kompletterats och modifierats av Climat80 Entreprenad. 

Monika Rolf

Får jag leva om mitt liv skulle jag gjort samma sak

För 17 år sedan klev Monika Rolf in i receptionen och blev både rösten och ansiktet vi möter. 2001 var det 30 anställda och idag är det över 400 personer i koncernen. - Det fanns en tid när jag svarade med fler och fler bolagsnamn tills det inte blev hanterbart. Idag svarar jag Climat80-Gruppen och vägleder inom våra olika bolag, teknikområden och kompetenser. Alla kunder, kollegor och leverantörer – det finns troligtvis ingen i hela koncernen som har samma koll på allt och alla. I grunden bottnar engagemanget i ett stort intresse för människor, då blir det lättare att komma ihåg vem alla är och en vänskap växer fram. - Får jag leva om mitt liv skulle jag gjort precis samma sak – vara rösten utåt för Climat80-Gruppen – hjälpa och vägleda alla som ringer. Vi har en digital växel men ett ärende är inte klart för att man kopplar vidare, man måste följa upp så att ärendet fullföljs, om någon inte svarar, hur löser vi problemet. Det gäller att ta hand om alla och undvika rundgång. Står en vattenledning och rinner är det bråttom att snabbt få servicepersonal på plats. Det värsta som hänt genom åren är när någon blivit akut sjuk. Några direkta kriser annars har det aldrig blivit. Jag älskar mitt jobb; att prata i telefon, mötet med alla människor. Jag har svårt att förstå de som inte vågar lyfta luren, det som är så roligt. Jag skulle kunna fira jul på jobbet. Till och med när det är fredag kväll kan jag känna för att stanna lite längre.  Visst är det tryggt att alltid möta Monika Rolf när man kliver in genom dörren på huvudkontoret och höra hennes röst som snabbt ger information och har koll på allt och alla. Climat80-andan finns alltid där – det kan vi hjälpa dig med.

Pages

Presskontakt

Presskontakt

Helene Dahlgren

Helene Dahlgren

HR Chef och Kommunikation
+46 761819630

Referenser

334 solpaneler och sänkt CO2 avtryck på VA SYDs reningsverk

VA SYD ansvarar för vatten och avlopp i fem skånska kommuner, bland annat i Malmö och Lund. När... Läs mer