Nyheter

SANPRO hjälper Bulltoftabanan med ny beläggning.
05 Jul 2017

Sanpro har fått i uppdrag att hjälpa Bulltoftabanan att få en ny beläggning på delar av Bulltoftabanans halkkörningsyta. Uppdraget består av att ta bort all den befintliga beläggningen och göra klar ytan så att ett nytt ytskikt av Epoxi kan läggas på.

I Malmö så kommer 12 st laddstolpar med 24 laddpunkter  att sättas upp på parkeringsplatsen Stenyxegatan 28
05 Jul 2017

Climat80-Gruppen har som mål att vara marknadsledande att jobba mot att både sälja och driva klimatsmarta lösningar.


Ett steg i denna satsning är att övergå till mer miljövänliga bilar. Vi har idag ett tiotal hybridbilar som går på både el och bensin och fler är på gång.

Lindholmen, Göteborg Energi, Fjärrkyla
05 Jul 2017
Lindholmen, Göteborg Energi, Fjärrkyla

Göteborg Energi AB har en befintlig kylcentral för produktion av fjärrkyla på Lindholmen.


Anläggning har nu kompletterats med nytt vätskekylaggregat.

Climat80 hjälper Bulltoftabanan med en totalombyggnad.
05 Jul 2017

Under våren har Climat80-Gruppen byggt om Bulltoftabanans kontor och utbildningsbyggnad.


Bulltoftabanan kontaktade Climat80 hösten 2016 om önskemål att få ändra om och lyfta sina nedslitna lokaler. Lokalerna var inte optimala samt huset var i behov av renovering.

02 Jun 2017

Läs mer om tjänsten här.


Stena Fastigheter
08 May 2017

Stena Fastigheter har valt att outsourca yttre fastighetsskötsel och Clifa Service som blev tillfrågad har nu valts ut att sköta 36 fastigheter i Malmö, Lund och Bjärred.

08 May 2017

För att säkerställa en hållbar och säker tvättservice på Lugala sjukhus i Tanzania, har ”Ingenjörer utan gränser” tillsammans med Climat80, utformat och genomfört ett nytt energisystem baserat på solpaneler.

08 May 2017

Climat80 Entreprenad startades 1 juli 2016 och är en hopslagning av våra tidigare entreprenadavdelningar inom Climat80 respektive Stjernfeldts VVS. Idag är vi totalt runt 70 medarbetare.

08 May 2017

Region Skåne har tecknat ramavtal till flera av Skånes sjukhus med Climat80-Gruppens olika bolag gällande entreprenader för Luftbehandling samt VS och service.


Climat80 och Stjernfeldts VVS har fått avtal för sjukhusen i Malmö, Lund, Helsingborg och Ystad.

Felanmälan Climat80 och Klimatkyl
07 Apr 2017

Från och med 1 April har vi valt att separera på felanmälningsnummer på Climat80 samt Klimatkyl.


Detta för att få en snabbare och mer enklare hantering för felanmälningarna på kyla och övrig felanmälningar som skall till Climat80. 

Pages

Referenser

Malmö Mässan

Nya Malmömässan stod klar och invigdes i februari 2012 och direkt efter avhölls den första... Läs mer