Nyheter

Vi tar ansvar för kompetensförsörjningen - en av våra utmaningar i installationsbranschen

Det råder stor brist på både tekniker och montörer och kompetensförsörjning är en stor utmaning inom hela installationsbranschen. För oss är det därför givet att ha ett långsiktigt engagemang i yrkesutbildningar och yrkeselever. Genom delaktighet och stöd medverkar vi till utveckling av utbildningar och individer – för att säkra försörjning av god kompetens även i framtiden.Inom ARE, Kungälvs Rörläggeri och Climat80 Gruppen finns en lång tradition av att arbeta nära skolor och yrkesutbildningar. Dels erbjuder vi praktikplatser och lärlingsplatser där vi tar emot elever inom LIA (lärande i arbete) och APL (arbetsplats lärande). Praktik har alltid varit ett viktigt steg in i våra hantverksyrken. Men vi bidrar även genom att synliggöra viktiga framtidsyrken inom installation – visa på vilka jobb som blir valbara efter genomgången utbildning.Det gör vi genom att besöka skolor och utbildningar där vi föreläser och träffar både elever och lärare. Vi har ambassadörer som representerar olika yrkesgrupper ute i långsiktiga samarbeten med viktiga branschorganisationer. Och vi informerar löpande om olika yrkesroller under konceptnamnet ”Välj ett framtidsyrke” som vi startat under 2022, där vi intervjuar elever, lärlingar, nyanställda, mentorer och våra anställda i syfte att synliggöra olika framtidsyrken inom våra affärsområden; automation, el, kyla, ventilation, värme och sanitet och Facility Management. Inkörsporten till att arbeta i installationsbranschen, inom till exempel kyla eller VVS, går via en gymnasie- eller vuxenutbildning. En viktig del i utbildningen är praktikperioderna som påminner om en provanställning. Praktiken är därför viktig för både arbetsgivaren och eleven. Genom att erbjuda praktikplatser hjälper vi eleven att lära sig mer om ett yrke, det är ett bra sätt att komma in i företaget och det finns dessutom stora möjligheter att få en lärlingsanställning när eleven är klar i skolan. Att ta emot lärlingar är att ta ansvar för branschens kompetensförsörjning samtidigt som det är en viktig kanal för rekrytering av nästa generations montörer. Genom att erbjuda en lärlingsutbildning får vi möjligheten att arbeta tillsammans under en längre tid, vi kan utbilda utifrån vår struktur och vi säkerställer att våra lärlingar får ett varierat och lärorikt arbetsinnehåll.Kungälvs Rörläggeri i Göteborg har under 2022 arbetat vidare med att förbättra den interna utbildningen inom värme och sanitet där lärlingarna erbjuds en egen mentor och ett varierat och lärorikt arbetsinnehåll – som ett utökat stöd i sin kompetensutveckling. Våra mentorer följer och stöttar lärlingen under hela sin lärlingsutbildning, från första arbetsdagen och fram tills eleven får sin yrkescertifiering. Råd till dig som vill arbeta i installationsbranschen• Det finns både gymnasie- och vuxenutbildningar.• En praktikplats är en bra väg in i arbetslivet. Ta vara på dina praktikperioder. • Fortsätt att utbilda och bredda dig med nya kunskaper. • Att bli tekniker eller montör är ett framtidsyrke.• Det råder brist på tekniker och montörer.Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet går hand i hand och förstärker varandra. I våra projekt har vi förmånen att vara långsiktigt delaktiga i att utveckla samhället och sätta människans behov och välbefinnande i centrum. Vi är en engagerad partner som är mån om att samverka och samarbeta – oavsett om det är en kund, medarbetare eller samarbetspartner, en skola eller en elev. Med ett långsiktigt engagemang i universitet, skolor och yrkesutbildningar, i eleverna och i branschen, synliggör vi viktiga framtidsyrken, utbildar och säkrar samtidigt framtida kompetensförsörjning.

Nordens tredje största solcellsanläggning på tak

ARE-bolaget Climat80 Entreprenad AB har byggt Nordens tredje största solcellsanläggning på tak till Castellum - Nordens mest hållbara fastighetsbolag. Projektet omfattar nyproduktion av två moderna logistik- och lagerfastigheter med en total yta på 20 000 kvm i Helsingborg – Drevet 1. Stor vikt har lagts vid effektivt disponerade lagerytor, sociala ytor, utomhusmiljön och vid fastighetens estetiska framtoning. Förnyelsebar energi i form av 4254 solpaneler täcker taken på båda fastigheterna och kommer att bidra till låg energianvändning för Castellums hyresgäster. Fastigheten certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Något som ställer höga krav på byggnadens utformning och prestanda, där energieffektivitet, behaglig temperatur, luftflöde, dagsljusinsläpp och materialval utan miljörisker är några exempel. Vid nyproduktion görs energiberäkningarna innan byggstart. Climat80´s energispecialister simulerar och gör antaganden av framtida förbrukning baserat på tidigare projekt. Solcellsparken är konstruerad av Climat80 - och är Nordens tredje största solcellsanläggning på tak. Climat80 har installerat solcellerna med egen personal, Elfast har utfört elinstallationerna. Säkerheten är viktig och monteringen tog åtta veckor.Climat80 har genomfört projektet i nära samarbete med kunden, Castellum, och tillsammans med både Bengt Dahlgren AB och Serneke. Climat80 har varit med från projektering fram till färdig installation och har bidragit med kompetens inom såväl energi, el och automation som ventilation, vs och sprinkler i fastigheten. Helhetsperspektivet är viktigt för både oss och beställaren.All utveckling kräver samarbete, och det har varit något som i högsta grad präglat detta projekt. Alla parter har bidragit med sina specialistkompetenser och projektet har omvandlat teknik i framkant till hållbara lösningar i projektet. Vi är så stolta över vårt hus som producerar mer energi än vad det förbrukar, kommenterar Anna Björklund, projektutvecklingschef på Castellum.Fastigheten stod klar för inflyttning i oktober 2022 och kommer i framtiden att producera mer energi än den förbrukar. Lösningen med solceller kommer på sikt att komma hyresgästerna till nytta.Utvecklingen går snabbt framåt inom batterier och lagring och idag finns det många olika solcellssystem. Intresset för solceller har blivit stort och ökar. I spåren av höjda elpriser har det blivit lättare att betala av en solcellsanläggning och det är högintressant för företag att kunna producera egen el, i alla fall under delar av dygnet. Tillsammans bygger vi för en hållbar framtid, vilket betyder att du som hyresgäst kan se fram emot en hälsosam arbetsmiljö med sunda material och en effektiv energianvändning.Solceller i siffror 2022• Nu när 2022 har avslutats är det roligt att nämna att våra kunder sparat totalt 2 716 447 kWh på de solcellsanläggningar vi har varit med och installerat under året.• Elpriset styrs i grunden av elbörsen för norra Europa – Nord Pool. Enligt Nord Pools elmix har vi ett utsläpp på omkring 50 g/co2/kWh, vilket innebär att våra installationer har minskat utsläppen med nära 136 ton per år.• Under 2022 har Climat80 Gruppen projekterat och installerat en av de största takinstallerade solcellsanläggningarna i Sverige* och Nordens tredje största solcellsanläggning på tak, Castellums solcellspark Drevet 1 i Helsingborg. Fastigheten kommer att producera mer än den förbrukar. Effekten på besparingarna från den anläggningen kommer med tidigast under 2023. Fastigheten Drevet 1 certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Certifieringen ställer höga krav på byggnadens utformning och prestanda, där energieffektivitet, behaglig temperatur och luftflöde, dagsljusinsläpp och materialval utan miljörisker är några exempel. Vi utvecklar lösningar och erbjuder tjänster under hela fastighetens livscykel och är din partner för framtidens hållbara fastigheter. *enligt Svensk Solenergi

Cirkulärt och hållbart när ARE och Climat80 Gruppen samlas under ett tak

Projektet kom att bli ett av de största återbruksprojekten i södra Sverige. Idag är över 400 anställda inom ARE-koncernen knutna till den nya arbetsplatsen. Efter många år med flera utspridda kontor i Malmö och Lund har Climat80 Gruppens alla bolag flyttat till en stor gemensam fastighet tillsammans med ARE. Fastigheten ligger logistiskt bra i Arlöv – mitt emellan Malmö och Lund. Koncernen har växt och behövde mer anpassade, större lokaler. Valet föll på en befintlig fastighet som består av 6 100 kvadratmeter kontor och lager. En kontorsyta motsvarande 360 kvadratmeter har byggts till för att få rum med hela verksamheten. Ambitionen är att erbjuda en modern och kreativ arbetsmiljö, förbättrad logistik och på alla sätt underlätta för ett nära samarbete mellan affärsområdena automation, el, kyla, ventilation, vs och FM (Facility Management). Hållbarheten och medarbetarnyttan har varit central, att tänka långsiktigt, både ekonomiskt och miljömässigt. Här finns inom kort ett gym på plats med träningsmöjligheter och en ljus matsal med Food Court-kylar. Det bidrar till trivseln och gemenskapen - det ska vara kul att gå till jobbet! Den nya entrén är välkomnande med en generös takhöjd i tre plan och takfönster. Man möts av en lekfull inredning med en stor cirkelformad matta och en modulsoffa som klätts i tre nyanser av ARE-blått. Garnet i tygerna består av 100% återvunnen plast. Det är nämligen återbruket som fått ta plats när verksamheterna flyttade. 120 arbetsplatser och gemensamhetsytor har inretts med återbruk och återvunna material. Arbetsstolar har klätts om och konferensbord har fått ny finish. Möblerna har på så vis fått nytt liv och en enhetlig stil. En besparing för miljön och ekonomin jämfört med att köpa nytt. Möbler och inredning som inte kom till användning har förmedlats vidare till hjälporganisationer såsom Röda Korset.   Projektet som helhet kom att bli ett av de största återbruksprojekten i södra delarna av Sverige enligt samarbetspartnern Cirkulär Interiör. - Arbetar man med återbruk och cirkulära lösningar är utmaningarna flera. Bara att hitta dessa kvantiteter med enhetliga möbler är ovanligt. När man väl gör det ska det tidsmässigt linjera med både avveckling och inflyttning. Detta för att slippa hantering i flera led och lagerhållning, vilket blir mindre effektivt såväl ekonomiskt som miljömässigt. I detta fall fanns den goda vilja att hitta lösningar och vara flexibla – vi kunde därför genomföra det optimala cirkulära flödet där arbetsplatserna flyttades direkt i ett led från avvecklande verksamheter i Stockholm och Göteborg till det nya kontoret i Arlöv, berättar Philip Axelsson på Cirkulär Interiör. - Vi ville återbruka – det blir ju ekonomiskt fördelaktigt och nytt för oss, men vi visste inte att projektets omfattning skulle utmärka sig, berättar Marcus Malmström, affärsområdeschef på Climat80 och en av flera eldsjälar i projektet.   Nya energilösningar, ledbelysning, automation och ventilation är andra viktiga delar som setts över vid sidan av återvinningsstationer och elbilsladdare. Och i tillbyggnaden installeras ett unikt tekniskt byggsystem som erbjuder en högeffektiv kombination av värme, kyla och ventilation - ett patenterat system som uppfyller kriterierna för ren teknik - ARE Sensus®. Här har vi skapat en hållbar mötesplats för våra medarbetare med familjer, för våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. - Projektet är ett bevis på att det går att inreda stora kontorsmiljöer med ett cirkulärt tänk och återbruk – och samtidigt få det att kännas enhetligt och nytt. Vi hoppas att detta kan inspirera till fler återbruksprojekt och hållbara installationer i fastigheter, tillägger Marcus Malmström. Därigenom bidrar vi till hållbara fastigheter och till ett mer hållbart samhälle.   Det som gör det här projektet unikt är omfattningen av återbruket. • Med medarbetarnyttan i centrum har trivsamma arbets- och mötesplatser skapats för över 400 anställda, som ges möjligheten att träna, äta och umgås på arbetsplatsen. • Totalt består fastigheten av 6 460 kvadratmeter där 120 arbetsplatser och alla gemensamhetsytor har inretts med återbruk och återvunna material, bland annat av textiler av 100% återvunnen plast. • Elbilsladdare för 28 bilar i kombination med ett logistiskt fördelaktigt läge ska minska avstånd vid resor. Närhet till tåg, buss och cykelbanor underlättar pendling. • Flytten har skett i ett led - utan mellanlagring. • Kretsloppsrum och källsortering ska underlätta enkel sortering i vardagen. • I tillbyggnaden installeras ARE Sensus® - vilket också blir ett Showroom för det patenterat systemet som uppfyller kriterierna för ren teknik. • Projektet har benämnts ett av de största återbruksprojekten i södra Sverige.

Alla pratar solceller!

”Det är lite coolt att solceller blivit så stort och att alla plötsligt pratar solceller – och vi ser hur intresset bara ökar”, säger Martin Fröborg på Climat80´s energiavdelning. I spåren av höjda elpriser har det blivit lättare att betala av en solcellsanläggning och det är högintressant för företag att kunna producera sin egen el, i alla fall under vissa perioder på dygnet. Utvecklingen går snabbt framåt inom batterier och lagring. Det finns idag många olika solcellssystem och vi ser även nya fabrikat. Nu när 2022 har avslutats är det roligt att nämna att vi tillsammans med våra kunder har gjort skillnad på solcellsmarknaden. Under 2022 har våra kunder sparat totalt 2 716 447 kWh på de anläggningar vi har varit med och installerat under året. Elpriset styrs i grunden av elbörsen för norra Europa – Nord Pool. Enligt Nord Pools elmix har vi ett utsläpp på omkring 50 g/co2/kWh, vilket innebär att våra installationer har minskat utsläppen med nära 136 ton per år. Under 2022 har Climat80 Gruppen också projekterat och installerat en av de största takinstallerade solcellsanläggningarna i Sverige (enligt Svensk Solenergi), Castellums solcellspark Drevet 1 i Helsingborg i samarbete med Bengt Dahlgren. Ett projekt vi är oerhört stolta över och som vi kommer att berätta mer om framöver. Effekten på besparingarna från den anläggningen kommer dock med först 2023 i och med att den färdigställdes nyligen. Har du en verksamhet som kräver mycket energi och har ett högt elbehov? Är verksamheten i drift dagtid? Är det en industrifastighet eller en kommersiell fastighet? Finns det dessutom ett större tak som klarar av en högre bärighet? Då kan det verkligen löna sig att investera i en solcellsanläggning. Prata med Climat80´s energiavdelning, så hjälper vi dig!

Familjeföretaget ARE köper aktiemajoriteten i Enerz som erbjuder lösningar inom energieffektivitet

  ARE köper en majoritetsandel om 77 procent av aktierna i Enerz, som är fokuserat på energieffektivitetsprojekt, fjärrstyrning och byggnadsautomation. Enerz sysselsätter totalt 30 högutbildade tekniska experter och företagets omsättningsprognos för 2022 är cirka 8 miljoner euro. Utöver Finland har företaget verksamhet i de baltiska länderna. Enerz är ett av de snabbast växande företagen inom energieffektivitetssektorn och erbjuder energieffektivitetstjänster för företag, kontor, hotell, köpcenter och industrifastigheter. Företagets specialitet är avancerade och innovativa automationslösningar. Företagsköpet stödjer ARE´s strategi och förnyade verksamhetsmodell, där både energilösningar och fastighetsautomation har valts ut som tillväxtteknologier för de kommande åren. "Energikrisen och klimatförändringarna har accelererat efterfrågan på energirenoveringar. I Finland är 70 procent av fastigheterna byggda före 2000, så de allra flesta av våra byggnader är i behov av större eller mindre åtgärder för att förbättra energieffektiviteten. Enerz har utvecklat en avancerad och kostnadseffektiv tjänstemodell för energirenoveringar, som gör att vi kan hjälpa både nuvarande och framtida kunder att säkerställa energieffektiviteten ännu effektivare än förut", säger ARE:s vd Jarno Hacklin. Enerz genomför energiprojekt från planering till slutförande med sin tydliga tjänstemodell som också verifierar de uppnådda energibesparingarna. "I de genomförda projekten har energiförbrukningen halverats, så med hänsyn till energipriserna är återbetalningstiderna verkligen korta och avkastningen på investeringen är i genomsnitt över 20 procent. Vi erbjuder även kunderna en energispargaranti, vilket minskar deras risker", säger Rene Zidbeck, vd för Enerz.   Enerz fortsätter som en självständig del av ARE Enerz fortsätter under sitt eget varumärke som en självständig del av ARE. Det genomförda företagsköpet medför ingen påverkan för personalen. Enerz vd Rene Zidbeck fortsätter i sin befattning och blir kvar som minoritetsaktieägare. Zidbeck utses till medlem av ARE´s utökade ledningsgrupp och rapporterar till Jarno Hacklin. "Tillsammans med ARE kan vi erbjuda båda våra företags kunder mer omfattande tjänster under fastighetens hela livscykel. Som finskt familjeföretag är ARE rätt partner för Enerz och kan erbjuda stärkta resurser för att stödja vår tillväxt. Tillsammans kan vi påskynda den gröna omställningen och hjälpa våra kunder att nå sina hållbarhetsmål", säger Rene Zidbeck.   Mer information: Jarno Hacklin vd, ARE jarno.hacklin@are.fi Rene Zidbeck vd, Enerz rene.zidbeck@enerz.fi   ARE är ett finskt familjeföretag med över 100 års erfarenhet av installationer och byggtjänster. Vi erbjuder lösningar och tjänster under hela fastighetens livscykel, från den initiala byggfasen till renovering, underhåll och service med fastighetsförvaltning. Vi arbetar nära våra kunder för att hitta de bästa lösningarna, oavsett om det gäller ett kontor, köpcenter, hotell, sjukhus, en bostadsfastighet eller en industrianläggning. Vi investerar i smart byggteknik för att på ett kostnadseffektivt sätt erbjuda våra kunder energieffektiva och behagliga inomhusmiljöer. ARE har totalt cirka 3 300 anställda i Finland och Sverige och omsätter cirka 460 miljoner euro. ARE är en del av Conficap-koncernen. Mer information: are.fi Enerz är ett företag som är specialiserat på energieffektivitet. Företaget lovar sina kunder minskade energikostnader, bättre inomhusmiljö och lägre CO2-utsläpp – på ett lönsamt sätt. Företaget sysselsätter 30 byggtekniska experter och har kontor i Åbo, Tammerfors, Helsingfors, Riga i Lettland och Kaunas i Litauen. Mer information: enerz.fi

Välj ett framtidsyrke – elektriker!

I vår serie "Välj ett framtidsyrke!" intervjuar vi medarbetare och nyanställda för att berätta om utbildningar och vägval som leder fram till ett framtidsyrke. Vi har tidigare berättat om kyltekniker. Nu lägger vi fokus på elektriker. I Stadshallen i Lund träffar vi Oscar Björkqvist, elektriker på Elfast som anställdes i juni, för en kort intervju om hans vägval och yrke. Oscar valde en ETG utbildning som ställer högre krav, men ger flera fördelar. Oscar Björkqvist valde en ETG utbildning till elektriker på Universitetsholmens Gymnasium i Malmö, en linje som ställer högre krav på betyg, prov och motivation, men i gengäld flyter utbildningen på fortare jämfört med en ordinarie utbildning på El- och energiprogrammet. Lärlingstiden är ett halvår i stället för ett år och det går lite fortare att komma upp i lön. ETG är en kvalitetssäkrad utbildning och ett modernt koncept för att bedriva yrkesutbildning inom elteknik och automation. Konceptet möjliggör att eleven efter avslutad utbildning får ett ECY-certifikat och direkt kan ta anställning som förstaårsmontör. Oscar är född och uppvuxen i Malmö, Limhamn, och fick tidigt följa med sin pappa ut på olika poolbyggen. Hans pappa är egen företagare. Vi ställde några frågor till Oscar om hans vägval och yrke.   Varför valde du att bli elektriker? - Egentligen valde jag mellan snickare, rörläggare och elektriker och praktiserade inom både rörläggeri och el på högstadiet. Varför valet blev elektriker var för att jag tyckte det var kul att tänka på kopplingar, att planera och lägga upp jobben och samtidigt få det snyggt. Elektriker är ett kreativt yrke och jag har öga för det konstnärliga. Jag tycker även om att felsöka och använda hjärnan. Har du några förebilder som haft betydelse i ditt vägval? - Min pappa har hjälpt mig i mina vägval. Han har ställt krav och lärt mig att aldrig stå still, att alltid göra något. Finns det inget att göra – sopa. Det är viktigt att jobba på och ha en god arbetsmoral. Det lärde jag mig tidigt när jag följde med honom på hans jobb. Hur gick det till när du fick en lärlingsplats? - Jag gick via kontakter och var på två ställen. Vilken typ av jobb arbetar du med idag? - Jag drar kabel, installerar vägguttag och jobbar även med centraler, sätter ström och testar allting. Felsökning och åtgärd inom service är en annan del. Just nu arbetar jag med el inom entreprenad på Stadshallen i Lund där vi färdigställer en större ombyggnation. Hur upplever du jämställdheten? - Den är bra tycker jag, vi har en bra sammanhållning allihop och lika värde. Vad vill du göra i framtiden? - Det finns flera roller jag kan tänka mig, som projektledare eller arbetsledare, kanske även att starta eget.   Det råder brist på tekniker och hantverkare på arbetsmarknaden och elektriker är ett av våra framtidsyrken. Följ länkarna och läs mer om ETG och olika utbildningar inom elteknik. Elfast ingår i Climat80 Gruppen som är en del av ARE-koncernen. I ARE Sverige ingår Kungälvs Rörläggeri och Inter El samt Climat80 Gruppen som omfattar Climat80, Climat80 Entreprenad, Elfast, Klimatkyl, Lunds Värme & Sanitet och Stjernfeldts VVS. ARE Sverige är en del av det finska familjeföretaget ARE som har över 100 års erfarenhet inom bygg- och installationsbranschen. ARE som fastighetspartner utvecklar lösningar och erbjuder tjänster under hela fastighetens livscykel. Totalt har koncernen 3 300 anställda i Sverige och Finland och en total omsättning på cirka 5 miljarder svenska kronor. ARE Group är en del av Conficap-koncernen.

Klimatkyl tar ansvar för kompetensförsörjningen

Att välja yrke kan innebära en del beslutsångest, men utan tvekan finns det många framtidsyrken inom installationsbranschen. Ett lite okänt men roligt yrke är kyltekniker. Klimatkyl har satsat på att samarbeta med yrkesskolorna och erbjuder praktikplatser för att lösa sin kompetensförsörjning. Här hittar du också goda råd om du är intresserad av att bli kyltekniker. Klimatkyl är specialister inom industriell och kommersiell kylteknik och arbetar med klimatanläggningar och värmepumpar och hjälper till med värme och kyla i alla typer av fastigheter; kontor, skolor, sjukhus och industrier. Företaget växer och närmar sig femtio anställda fördelade på Malmö, Lund, Helsingborg och Borås. Många av medarbetarna på Klimatkyl har arbetat på företaget i tjugo år, en del ännu längre. Hälften av alla anställda har börjat som praktikanter på Klimatkyl. Inkörsporten till att arbeta i installationsbranschen med kyla eller VVS går via en gymnasie- eller vuxenutbildning. VVS och fastighetsprogrammet är en treårig gymnasieutbildning. Första året läser eleverna både kyla och VVS, därefter väljer eleven inriktning och läser ett av ämnena under andra och tredje läsåret. En viktig del i utbildningen är praktikperioderna som påminner om en provanställning. Praktiken är därför viktig för både arbetsgivaren och eleven. Nu senast anställdes Julia Sörensen efter två framgångsrika praktikperioder på Klimatkyl. Under praktikperioderna åker eleven ut med Klimatkyls tekniker för att få praktisk erfarenhet och prova olika moment. Klimatkyl fungerar som handledare och i upptagningsområde Syd har man ofta en elev placerad i Malmö, Lund eller Helsingborg. Ibland tar Klimatkyl emot flera elever samtidigt. Efter avslutad yrkesutbildning, två års arbetslivserfarenhet och godkänt certifikat blir du kyltekniker. Jörgen Tern har varit anställd i 22 år, han började själv som kyllärling och arbetar idag som avdelningschef. Jörgen berättar om Klimatkyls långsiktiga engagemang i skolornas yrkesutbildningar, i eleverna och i branschen - att det arbetet är viktigt - dels för att vara delaktig i utvecklingen och det viktigaste av allt för att säkra framtida kompetensförsörjning. Klimatkyl sitter med i utbildningsrådet i branschorganisationen SKVP (Svenska Kyl och Värmepumpföreningen). Arbetet där handlar om att få fler att välja branschen och stärka våra yrkesutbildningar. På Universitetholmens Gymnasieskola i Malmö, som utbildar kyltekniker och rörläggare, är Klimatkyl med i programrådet. Och på Karlsson Climate i Eslöv, en yrkeshögskola som erbjuder driftsingenjörsutbildning inom kyla och VVS, sitter Klimatkyl med i ledningsgruppen. Vi hittar också företaget i Personal Skills ledningsgrupp, ett av Incert godkänt examinationscenter för certifiering av kyltekniker. Därutöver tar företaget emot lärlingar och elever inom LIA (lärande i arbete) och APL (arbetsplats lärande), bland annat från Härnösands Yrkesutbildning och Tranås Yrkeshögskola. Jörgen har tidigare även varit kylambassadör i tio år och en förebild ute på skolorna. En stafettpinne som nu för fjärde gången kommer att gå vidare till en ny tekniker på Klimatkyl som lämnar över till den yngre generationen. Det är viktigt att utvecklas med åren. Utvecklingsmöjligheterna kan innebära en specialisering, att man nischar sig, blir arbetsledare, projektledare, ansvarar för egna kunder eller får egna ansvarsområden och avtal. Vägarna kan se lite olika ut. Det råder stor brist på tekniker och hantverkare på arbetsmarknaden och kompetensförsörjning är en stor utmaning inom hela installationsbranschen. Råd till dig som vill bli kyltekniker och arbeta i installationsbranschen Kyltekniker är ett av våra framtidsyrken. Det råder brist på kyltekniker på arbetsmarknaden. Sök en utbildning. Det finns både gymnasie- och vuxenutbildningar. En praktikplats är en bra väg in i arbetslivet. Ta vara på dina praktikperioder. Den tiden är som en lång anställningsintervju. Ingen kan allt. Fortsätt att utbilda och bredda dig med nya kunskaper.

Välj ett framtidsyrke!

I juni 2022 anställdes Julia Sörensen på Klimatkyl och hon siktar på att bli certifierad kyltekniker efter avslutad utbildning på VVS och fastighetsprogrammet. Julia har två framgångsrika praktikperioder på Klimatkyl bakom sig. Egentligen var planen att bli rörläggare. Här berättar hon om sin bakgrund och om sina vägval. Utbildningen gick Julia på Universitetsholmen Gymnasieskola i Malmö som utbildar både kyltekniker och rörläggare. Det var egentligen redan under praktiken på högstadiet som Julia fick följa med sin pappa som är rörläggare och hon minns att det var kul. Planen då var att bli rörläggare, men efter första året på VVS och fastighetsprogrammet – när man läser både kyla och VVS – verkade kylsidan roligare. Det var fler teoretiska ämnen. Julias val av inriktning för årskurs 2 och 3 blev därför kyla. Har du några förebilder som haft betydelse i ditt vägval? - Det är många i min släkt som är i installationsbranschen. Min pappa och farfar, min farbror och min kusin jobbar som rörläggare. Jag fick följa med min pappa på praktiken i åttan och minns att det var kul att smutsa ner händerna. Jag ville inte bara sitta vid en dator. Min pappa är min förebild. Han kan mycket om VVS, kyla, el och han kan även bygg – han kan allt och är självständig. Hur gick det till när du fick en praktikplats? - Jag letade runt själv, läste på hemsidor och föreslog Klimatkyl för min lärare. Hamid i min klass hade gjort sin praktik på Klimatkyl och han berättade att det var ett jättebra företag, med bra stämning och arbetskollegor. Vilken typ av jobb arbetar du med idag? - Jag åker ut på både avtalsservice och felanmälan, gör besök i skolor och i större fastigheter. Det kan handla om att felsöka på kyl- och frysaggregat eller kontrollera läckage. Jag gillar verkligen att felsöka! Hur upplever du jämställdheten? - I skolan var vi bara två eller tre tjejer i klassen som började på VVS och fastighetsprogrammet. Det var en utmaning under utbildningen, att bevisa för klasskamraterna att jag kan som tjej. Jag ifrågasattes och det finns en uppfattning om stereotypa roller. Om man som tjej är duktig eller bättre än någon – då kan det bli problem. Det tog jag som en utmaning och jag fick bra stöttning av lärarna. - När man kommer ut i arbetslivet har jag fått ett bättre bemötande än jag trodde. Alla tycker det är kul att jag är där. Min handledare på Klimatkyl är som en extra storebror. Det är ingen jargong mot tjejer och här arbetar man för att det ska vara jämställt. Vad vill du göra i framtiden? - Jag ska jobba ett tag för att få arbetslivserfarenhet och bygga upp ett förtroende i branschen. Längre fram vill jag plugga vidare till ingenjör. Klimatkyl är specialister inom industriell och kommersiell kylteknik och arbetar med klimatanläggningar och värmepumpar och hjälper till med värme och kyla i alla typer av fastigheter; kontor, skolor, sjukhus och industrier. Företaget växer och närmar sig femtio anställda fördelade på Malmö, Lund, Helsingborg och Borås. Många av medarbetarna på Klimatkyl har arbetat på företaget i tjugo år, en del ännu längre. Hälften av alla anställda har börjat som praktikanter på Klimatkyl. Det råder brist på tekniker och hantverkare på arbetsmarknaden och kyltekniker är ett av våra framtidsyrken!

Vi vill uppnå ökad kundnöjdhet för Granitor Properties hyresgäster – Climat80 tecknar avtal om samverkan.

I den nya stadsdelen Oceanhamnen i Helsingborg, längst ut på piren med utsikt över Öresund, ligger World Trade Center (WTC) och Scandic Hotels. Kontors- och hotellfastigheten ägs av Granitor Properties, tidigare Midroc. Scandic var den första hyresgästen och hyr idag 65 % av fastigheten med sina 180 hotellrum. I en ny samverkansmodell har Climat80 AB tecknat avtal med Granitor Properties som omfattar den tekniska driften av ca 15 000 kvadratmeter kontor och hotell. Hyresgästerna har flyttat in efterhand och den nybyggda fastigheten beräknas bli klar i september 2022. Uppdraget för Climat80 innebär att utveckla och sköta den tekniska driften och att optimera energianvändningen. Entreprenaden är i första fasen där vi identifierar underhållsbehov och skapar ramarna för framtiden. Tillsammans med Granitor Properties har vi kommit överens om en samverkansmodell som minimerar ekonomiska risker. Innehållet i förvaltningen jobbar vi fram gemensamt för en god komfort för Granitors Properties hyresgäster i kombination med ett kostnadseffektivt underhåll. - Det har varit viktigt för oss att hitta ett upplägg där vi både säkerställer bästa möjliga drift av fastigheten och en hög servicenivå till hyresgästerna. Samverkansmodellen innebär att vi hjälps åt att optimera både driften och servicenivån samtidigt som vi trimmar in Climat80s uppdrag. För oss är det spännande att prova ett nytt upplägg, vi tror att samverkansmodellen kommer vara fördelaktig för alla parter, säger Johan Creutz som är chef för teknisk förvaltning på Granitor Properties. - I en öppen dialog med Granitor Properties arbetar vi med att utforma hur samarbetet ska se ut, vi identifierar behov och fattar besluten tillsammans i ett löpande arbete – lägger grunden för driften i en ny fastighet. Det är ett roligt sätt att arbeta på, att skapa lösningarna och bygga avtalet tillsammans. Processen är lite unikt om man jämför med hur ett vanligt traditionellt driftavtal tas fram, säger Dick Tunebris som arbetar som implementeringsledare på Climat80. Avtalet är egentligen en utveckling av ett lyckat samarbete som började för ett par år sedan och som utvecklats och växt med tiden. Idag jobbar vi tillsammans mot gemensamma mål, för ökad kundnöjdhet hos Granitor Properties hyresgäster och för att uppnå en kostnadseffektiv förvaltning. Tack vare vår samlade kompetens och goda samarbete kan vi utveckla avtalsformen – tänka långsiktigt och hållbart. Allt för att åstadkomma ett problemfritt ägande.

Pages

Presskontakt

Presskontakt

Helene Dahlgren

Helene Dahlgren

HR Chef och Kommunikation
+46 761819630

Referenser

334 solpaneler och sänkt CO2 avtryck på VA SYDs reningsverk

VA SYD ansvarar för vatten och avlopp i fem skånska kommuner, bland annat i Malmö och Lund. När... Läs mer