Nyheter

En sport att ladda bilen med el

En sport att ladda bilen med el

Visst blir det lite av en sport att försöka köra så mycket man kan på el genom att planera körsträckor och laddningar. Det var när vi började gå över till hybridbilar som går på både el och bensin som behovet av laddstationer uppstod — att kunna ladda bilarna på kontoren. Transporter är den post som är störst energianvändare, och därmed har störst miljöpåverkan i Climat80-Gruppens verksamhet. På huvudkontoret i Malmö har vi i samarbete med vår leverantör E.ON installerat 11 laddstolpar med 22 laddpunkter och på kontoret i Lund har vi 4 nya laddstolpar med 8 laddpunkter. Vi köpte in laddstolpar av E.ON som vi monterade och kopplade in. Dessa är icke publika och till för anställda och besökare. Vi köper in tjänsten för debitering av E.ON. Projektet med laddstolparna kunde genomföras tack vare samarbetet med Naturvårdsverket och projektet Klimatklivet som ger investeringsstöd till åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid på lokal nivå. Totalt har 18 500 nya laddningspunkter tillkommit sedan Klimatklivet startades och de laddstationer som Klimatklivet delfinansierat, med upp till 50% av investeringskostnaden, minskar utsläppen med 50 000 ton koldioxid per år. Just nu inväntar Naturvårdsverket budgetbesked och direktiv, så om du är intresserad av att söka investeringsstöd för laddstationer, bevaka deras hemsida. I vår miljöpolicy står det att Climat80-Gruppen ständigt ska arbeta för att minska sin miljöpåverkan. Våra solceller på taket skulle ge ca 37 500 körda mil om allt skulle gå till att ladda upp elbilar. Det finns så mycket man kan göra. På individnivå genom att dagligen försöka köra på så mycket el man kan. Prata gärna med vår energiavdelning om du har några frågor kring ditt företag.

Pages

Presskontakt

Presskontakt

Helene Dahlgren

Helene Dahlgren

HR Chef och Kommunikation
+46 761819630

Referenser

334 solpaneler och sänkt CO2 avtryck på VA SYDs reningsverk

VA SYD ansvarar för vatten och avlopp i fem skånska kommuner, bland annat i Malmö och Lund. När... Läs mer