Nyheter

29 Sep 2014

Stjernfeldts VVS är ett företag i tillväxt med gott renommé hos våra uppdragsgivare. Vi ingår i Climat80-Gruppen ett av Öresundsregionens största privatägda klimatentreprenadföretag.

24 Jun 2014

Klimatkyl fick uppdraget att installera en kylanläggning i Kv. Landstinget 2 i Lund. Anläggningens effekt är på 175 kW och det löser Klimatkyl med 6 st CCU-enheter med det naturliga köldmediat R 290 – Propan.

24 Jun 2014

Klimatkyl byter kylanläggning åt Wihlborgs Fastigheter i kv Eric Menved. Den nya anläggningen ska ha en kapacitet på 768 kW.

24 Jun 2014

Det går bra för Climat80-Gruppen i Helsingborg. Kunduppdragen ökar i såväl antal som omfattning.

07 May 2014

NIMAB uppför på uppdrag av MKB tre punkthus, 5-7 våningar, om totalt 61 lägenheter i kv Häcksaxen vid Holma torg i Malmö. Marken som bebyggs är tidigare outnyttjad yta mellan parkeringshus och Holma aktivitetshus.

07 May 2014

I direkt anslutning till Färs & Frosta Sparbank Arena i Lund bygger NCC ett höghus – Arenatoppen - med utsikt över Stadsparken i Lund. Det är första etappen av det nya bostadsområdet – Arenaparken.

28 Apr 2014

Kv Peterstorp 3 är ett av Tessins vägs anrika hus, byggt 1938, ägt av HSB. Peterstorp 3 omfattar 60 lägenheter om 1 – 8 rum och kök.

28 Apr 2014

Hotellet StayAt i kv. Brunius, samma kvarter som Domus vid Mårtenstorget i Lund, byggs till och om. Längs Ö Mårtensgatan ska befintlig hotellbyggnad byggas samman med de två följande husen som är från 1700- resp 1800-talet.

17 Apr 2014

Lundafastigheter har bråda dagar. Flera skolor ska hinnas med att rustas upp inför höstterminens start. För Gunneboskolan gäller en totalrenovering. Renoveringen har lagts ut på entreprenören Erlandssons Bygg.

Pages

Referenser

Almgården

Hugo Åbergs Fastighetsförvaltning och Climat80 har en lång arbetsrelation. Aktuellt... Läs mer

Riktlinjer covid-19

Riktlinjer%20covid-19

Riktlinjer och åtgärder för att förhindra smittspridning av coronavirus och sjukdomen covid-19.

Riktlinjer uppdaterade 2020-11-09