Nyheter

Medicon Village
20 Jan 2014

I ett laboratorium på Medicon Village i Lund arbetar en astrogeobiologisk forskargrupp med kalksten från forntida havsbottnar. Kalkstenen upplöses i saltsyra för att utröna om det döljer sig några sandkornsstora metallrester s.k.

18 Dec 2013

Investeringen är ett led i Climat80-Gruppens strategi att förstärka positionerna på marknaden i Lund. LVS passar väl in i gruppens företagsstruktur och är ett välrenommerat företag med duktig personal.

31 Oct 2013

Rikshem har förvärvat ett 70-tal fastigheter i Helsingborg och Ängelholm. Rikshem har sedan ca ett år tillbaka ett serviceavtal med Climat80. I samband med de nya förvärven utökas samarbete till att även omfatta dessa fastigheter.


31 Oct 2013

Malmö stad har genomfört en ramavtalsupphandling avseende serviceentreprenader ventilation dvs ombyggnation, ändringar och anpassningar av lokaler/fastigheter. Climat80 Service är Malmö Stads val nummer ett.

Candeco
29 Oct 2013

Climat80-Gruppen lämnade över Candecos nya fabrik i mars månad. Därefter följde en flytt av alla maskiner och Climat80 genomförde maskinanpassning för en snabb uppstart av produktionen.

Malmö Mässan
29 Oct 2013

Malmömässan är ett av Climat80-Gruppens större projekt som stod klar 2012. Gruppens uppdrag omfattade då all värme, kyla och ventilation till hela mässan inklusive restaurangdelen.

29 Oct 2013

Forskningsanläggningen MAX IV i Lund är ett av kommunens största byggprojekt. Bygget är i full gång och inom kort är det dags att starta installationen av anläggningens kyl- och värmecentral.

19 Sep 2013

Fr.o.m. 2:a oktober byter Climat80-Gruppen teleoperatör och kommer därefter att samarbeta med Telenor. 

14 Jun 2013

KKH-projektet, kongress-, konsert och hotellanläggningen på Universitetsholmen, omfattar byggnation av totalt 90 000 m2, inkluderat kontor och bostäder.

Pages

Referenser

HSB Brf Sofieholm

De tre föreningarna omfattar totalt 27 fastigheter med 1 415 lägenheter med fördelningen... Läs mer

Riktlinjer covid-19

Riktlinjer%20covid-19

Riktlinjer och åtgärder för att förhindra smittspridning av coronavirus och sjukdomen covid-19.

Riktlinjer uppdaterade 2020-11-09