Nyheter

04 Dec 2012

Hemsö förlänger och utökar samarbetet med Clifa. Sedan en längre tid har Clifa ansvarat för fastighetsskötseln i ett antal av Hemsös fastigheter. Det befintliga uppdraget har engagerat två personer.

22 Nov 2012

Vårt nya kontor i Helsingborg har god orderingång.Behovet av personal ökar med nya kunder och uppdrag.


Vi behöver därför erfarna, kyltekniker, servicetekniker-ventilation och servicemontörer VS.


För mer information


26 Sep 2012

För snart ett år sedan upphandlade Regionfastigheter en entreprenad för genomgång av lasarettets huvudbyggnad – Blockets - ventilationsanläggningar. Det är många och komplicerade system. Climat80:s service tog hem entreprenaden och arbetet startades i princip direkt.

25 Sep 2012

Strax innan sommaren blev det klart att Marcus Malmström börjar som entreprenadchef fr.o.m. den 13 augusti. Marcus arbetade tidigare för konsultföretaget EVU (Energi & VVS Utveckling AB) under sex år. Han fungerade som regionchef för Skåne med eget försäljnings-, projekt- och resultatansvar.

25 Sep 2012

Brf Domaren, Borgmästaregården, består av 2 stycken 17-våningshus om vardera 128 lägenheter. Klimatkyl bjöds in till en upphandling och tog hem uppdraget som engagerar gruppens samtliga fyra bolag. Detta är första gången där det varit möjligt.

25 Sep 2012

Rikshem är en relativt ny aktör på den svenska fastighetsmarknaden. Företaget förvaltar och utvecklar bostäder och samhällsfastigheter. För närvarande har Rikshem ett bestånd på 280 fastigheter om ca 1 200 000 kvm (juli 2012) till ett värde av drygt 14,5 miljarder.

12 Sep 2012

Limhamnshus bygger om kontorslokaler inklusive restaurang om totalt ca 2 300 kvm. Climat80 har fått uppdraget att installera ett nytt ventilationssystem för att ge hyresgästerna en bättre arbetsmiljö och ökad komfort. 


Projektet har startat. 


08 Sep 2012

Midroc bygger ett bostadshus – Bohus 5 – på uppdrag av MKB. Huset blir 16 våningar högt med 39 lägenheter, samtliga hyresrätter. Huset är placerat direkt bakom Mobilia. Midroc och MKB har anlitat Climat80 för att projektera och installera ventilationen i hela bygganden. 

02 Sep 2012

Climat80 AB har fått i uppdrag att i ett samverkansprojekt med Staffanstorpshus skapa Staffanstorps nya skola. Förstudier har pågått under 2 års tid och nu har kommunen fattat beslut om projektet. Climat80 ska leverera klimatanläggning samt styr- och övervakningssystem. 

13 Jun 2012

NIMAB bygger 145 lägenheter åt IKANO. Stjernfeldts VVS har fått uppdraget av NIMAB att ansvara för VS installationerna.


Nybyggnationen avser kvarteret Bågen 20, Malmö, och merparten av de nya lägenheterna blir hyresrätter. Kvarteret Bågen 20 är mer känt som Backahusen.

Pages

Referenser

Malmö Stadsfastigheter, Funktionsavtal

Klimatkyl har ett funktionsserviceavtal, avseende kylutrustning inom Malmö kommun, med Malmö... Läs mer