Nyheter

06 Mar 2013

Alfa Laval bygger en ny värmepump för kontor och fabriksanläggningarna på Gunnesbo i Lund. Totalt ska 45 000 kvm värmas. Värmepumpen har en kapacitet på ca 800 kW, vilket motsvara en täckning på ca 80 % av energibehovet.

05 Mar 2013

Hemsö Fastighets AB är en intressant aktör på den svenska fastighetsmarknaden. Bolaget har en klar målbild för sitt fastighetsengagemang.

05 Mar 2013

En avdelning inom Climat80 service har arbetat lite i det tysta under en längre tid. Industrikunder har varit målet för verksamheten. Samtliga medarbetare har lång och gedigen erfarenhet inom process- och industriventilation.

03 Mar 2013

Portarna slogs upp i november 2011 till Climat80-Gruppens filialkontor i Helsingborg med två personer på plats och två uppdragsgivare.

15 Feb 2013

Flextrus (fd Åkerlund & Rausing) i Lund tillverkar anpassade förpackningar för livsmedels- och läkemedelsindustrin.

14 Feb 2013

Under 2011 och 2012 genomförde Climat80 en tryck- och flödesmätning, kanalrensning och kontrollmätning av centralblockets samtliga ventilationssystem på Universitetssjukhuset i Lund. 

13 Feb 2013

Regionservice har i en OVK-upphandling utsett Climat80:s serviceavdelning som sitt förstaval för region Malmö samt andraval för region Lund och region Landskrona.

21 Jan 2013

Vasakronan, Sveriges största fastighetsbolag, har uppdragit åt Stjernfeldts VVS att på totalentreprenad byta samtliga lägenheters och lokalers tappvatteninstallationer i fastigheten Elefanten 23, Malmö.

11 Dec 2012

Skanska bygger bostadsrättsfastighet i Limhamns Sjöstad. Byggnaden uppförs på samma plats som Skånska Cementgjuteriet en gång startade verksamheten, för närmare 125 år sedan.

Pages

Referenser

Svensson i Lamhult

Sanpro har slipat betonggolvet i Svenssons i Lammhults Malmöbutik.

Riktlinjer covid-19

Riktlinjer%20covid-19

Riktlinjer och åtgärder för att förhindra smittspridning av coronavirus och sjukdomen covid-19.

Riktlinjer uppdaterade 2020-11-09