Nyheter

11 Dec 2012

Öresundsverket är ett av världens effektivaste kraftverk och levererar el till större delen av Skånes hushåll och producerar fjärrvärme till Malmöborna.

11 Dec 2012

Senaste stora projekt som Midroc och Climat80-Gruppen samarbetade i var nya Malmömässan som stod klar i februari 2012. Nu har MKB uppdragit åt Midroc Project Management AB att bygga fastigheten Sjöjungfrun i Västra hamnen, Malmö.

05 Dec 2012

Kv Grönsakshandlaren, Jägersrovägen Malmö, innehåller bl. a. ett stort hälsocenter och den aktuella delen av fastigheten är på ca 1 500 kvm.

05 Dec 2012

Klimatkyl har ett funktionsserviceavtal, avseende kylutrustning inom Malmö kommun, med Malmö Stadsfastigheter. Det är ett tvåårsavtal, med option på ytterligare två år, som ursprungligen tecknades 2010.

04 Dec 2012

Hemsö förlänger och utökar samarbetet med Clifa. Sedan en längre tid har Clifa ansvarat för fastighetsskötseln i ett antal av Hemsös fastigheter. Det befintliga uppdraget har engagerat två personer.

22 Nov 2012

Vårt nya kontor i Helsingborg har god orderingång.Behovet av personal ökar med nya kunder och uppdrag.


Vi behöver därför erfarna, kyltekniker, servicetekniker-ventilation och servicemontörer VS.

26 Sep 2012

För snart ett år sedan upphandlade Regionfastigheter en entreprenad för genomgång av lasarettets huvudbyggnad – Blockets - ventilationsanläggningar. Det är många och komplicerade system.

25 Sep 2012

Strax innan sommaren blev det klart att Marcus Malmström börjar som entreprenadchef fr.o.m. den 13 augusti. Marcus arbetade tidigare för konsultföretaget EVU (Energi & VVS Utveckling AB) under sex år.

25 Sep 2012

Brf Domaren, Borgmästaregården, består av 2 stycken 17-våningshus om vardera 128 lägenheter. Klimatkyl bjöds in till en upphandling och tog hem uppdraget som engagerar gruppens samtliga fyra bolag.

25 Sep 2012

Rikshem är en relativt ny aktör på den svenska fastighetsmarknaden. Företaget förvaltar och utvecklar bostäder och samhällsfastigheter.

Pages

Referenser

Sanpro har slipat betonggolvet i Region Skånes lokaler

Riktlinjer covid-19

Riktlinjer%20covid-19

Riktlinjer och åtgärder för att förhindra smittspridning av coronavirus och sjukdomen covid-19.

Riktlinjer uppdaterade 2020-11-09