Nyheter

18 May 2012

Bostadsrättsföreningen Safiren, Baravägen i Lund, har tecknat ett fastighetsskötaravtal med Clifa Service. Föreningen har två fastigheter om totalt 65 lägenheter.

18 May 2012

Bostadsrättsföreningen på Parternas gränd 71-79, på området Fredslyckan i Lund, har tecknat ett fastighetsskötaravtal med Clifa. I uppdraget ingår skötsel och översyn av såväl utomhusytor som gemensamhetsutrymmen inomhus.

16 May 2012

Ekblads Måleri genomför en renovering inklusive stambyte av fastigheterna Häcken & Hösten på uppdrag av MKB. Totalt berör projektet 281 lägenheter i 2 kvarter.

14 May 2012

NCC genomför en ombyggnad av Oxie vårdhem för Hemsös räkning.


Stjernfeldts VVS har uppdraget att utföra alla VVS installationer. Arbetet omfattar installation i 44 lägenheter samt tillhörande utrymmen.

08 May 2012

Otto Magnusson bygger en helt ny skola på 8 300 m2, för ca 500 elever i årskurs 0 – 9,åt Stadsfastigheter i Malmö.


Stjernfeldts VVS fick uppdraget för all VS-installation inklusive värmepumpsanläggning.

07 May 2012

Stjernfeldts VVS har fått i uppdrag att installera en grundvattenvärmepumpsanläggning med frikyla för Woodys nya butik i Södra Sandby. Butiken är på ca 1 800 m2 och effektbehovet är på 100 kW.

04 May 2012

Clifa Service har under senare tid tagit hem tre nya uppdrag avseende fastighetsskötsel och drift. Fastigheterna ägs av NIAM FOND och förvaltas av NEWSEC.

04 Jan 2012

Climat80:s serviceavdelning har fått ansvaret för en omfattande driftsentreprenad av Malmö Högskola där de två fastigheterna Orkanen, vid hamnbassängen och Hälsa och samhälle, inom UMAS-området ingår i uppdraget.

08 Nov 2011

Tetra Pak Packaging Solutions, Tetra Paks utvecklingsbolag i Lund, har tecknat ett serviceavtal med Climat 80.

12 Aug 2009

Climat80 har vunnit upphandlingen avseende "Funktionsentreprenad/Drift av fastigheter, Malmö Stad-Stadsfastigheter.


Se fler nyheter


Pages

Referenser

Malmö Stadsfastigheter, Funktionsavtal

Klimatkyl har ett funktionsserviceavtal, avseende kylutrustning inom Malmö kommun, med Malmö... Läs mer

Riktlinjer covid-19

Riktlinjer%20covid-19

Riktlinjer och åtgärder för att förhindra smittspridning av coronavirus och sjukdomen covid-19.

Riktlinjer uppdaterade 2020-11-09