Referenser

Andrea Calotescu, projektledare på Regionfastigheter i Lund

Andrea Calotescu, projektledare på Regionfastigheter i Lund, samordnar och säkerställer att...

Universitetssjukhuset i Lund installerar bergvärme

I maj påbörjades borrning av 17 hål som är ca 100 meter djupa, en entreprenad för att installera...

Skanörs Vångar

JM Malmö anlitar Lunds Värme & Sanitet på goda grunder

Referenser

334 solpaneler och sänkt CO2 avtryck på VA SYDs reningsverk

VA SYD ansvarar för vatten och avlopp i fem skånska kommuner, bland annat i Malmö och Lund. När... Läs mer