Referenser

Malmö Arena Hotel

Percy Nilsson är väldigt nöjd med Climat80 Gruppens helhetsleverans till Malmö Arena Hotel.

Candeco

Climat80, Stjernfeldts VVS och Klimatkyl utvecklade ett helt nytt klimatstyrt ventilations- och...

Malmö Mässan

Midroc stod för byggandet och Climat80 tillsammans med dotterbolagen Klimatkyl och Stjernfeldts VVS...

Referenser

Kylsystem hos SydGrönt i Landskrona

Det område som vi arbetat med under decennier är installationer och anläggningar som tar hänsyn... Läs mer