Referenser

Malmö Stadsfastigheter

Climat80 har drift- och funktionsansvar för ca 440 000 kvm åt Malmö Stadsfastigheter

Referenser

Ny kyla i kv Spinneriet

Rakt bakom Hansacompagniet ligger kvarteret Spinneriet. En fastighet som omfattar 25 000 m2... Läs mer