Referenser

Malmö Stadsfastigheter

Climat80 har drift- och funktionsansvar för ca 440 000 kvm åt Malmö Stadsfastigheter

Referenser

Gängtappen

Hur gör man när utrymmet som ska inrymma en ny större kylanläggning är mindre än anläggningen?... Läs mer