Referenser

Malmö Stadsfastigheter

Climat80 har drift- och funktionsansvar för ca 440 000 kvm åt Malmö Stadsfastigheter

Referenser

Malmö Stadsfastigheter

Climat80:s driftsavdelning har ansvar för ca 200 fastigheter omfattande en total yta på ca 440... Läs mer