Referenser

Malmö Stadsfastigheter

Climat80 har drift- och funktionsansvar för ca 440 000 kvm åt Malmö Stadsfastigheter

Referenser

Klimatkyl

Alfa Laval bygger en ny värmepump för kontor och fabriksanläggningarna på Gunnesbo i Lund.... Läs mer