Referenser

Malmö Stadsfastigheter

Climat80 har drift- och funktionsansvar för ca 440 000 kvm åt Malmö Stadsfastigheter

Referenser

HSB Brf Sofieholm

De tre föreningarna omfattar totalt 27 fastigheter med 1 415 lägenheter med fördelningen... Läs mer